1814-forelesningene: Jan-Werner Müller

Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde forelesningen "Fear and Freedom: The Legacies of Mid-Twentieth-Century Liberalism" som en del av serien "1814-forelesningene".

Foto: Princeton University

Jan-Werner Müller har fått mye oppmerksomhet for sin uvante analyse av fremveksten av det liberale demokratiet i Europa i hans siste bok "Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe". Boken kom ut på Yale University Press i 2011. Her gir han en gjennomgang av politisk idéhistorie i Europa i det 20. århundre og vier særlig oppmerksomhet til hvor dårlig det står til med demokrati-tenkningen blant ledende intellektuelle.

I lys av eurokrisen og EUs finanspakt er Müllers analyser høyaktuelle. Han argumenterer for at det var et temmet og konstitusjonelt kontrollert folkestyre som var seierherren etter andre verdenskrig. Teknokratisk politikk er ikke av ny dato i Europa.

Müller er professor i statsvitenskap ved Princeton University, hvor han leder det idéhistoriske forskningsprosjektet “History of political thought”.

Han har publisert flere bøker om tysk og europeisk idéhistorie og spesielt konstitusjonalisme i etterkrigstiden og har blant annet forfattet "Another Country: German Intellectuals, Unification and National Identity" (Yale University Press, 2000), "A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought" (Yale University Press, 2003) og "Constitutional Patriotism" (Princeton University Press, 2007).

Forelesningen er gratis og åpen for alle. Det bli en mottagelse i etterkant av forelesningen samme sted.


1814-forelesningene

1814-forelesningene arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Fritt Ord og universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø og NTNU, i forbindelse med en forskningssatsning knyttet til 200-årsjubileet for Norges grunnlov. Forelesningsrekken skal bidra til å belyse den historiske kompleksiteten og tvetydigheten som ligger i alle grunnlover; det tilsynelatende uskyldige, men mangetydige begrepet frihet.

Forelesningsrekken startet med Quentin Skinner i Bergen 30. mai 2012. Forsommeren 2013 planlegges det at Lynn Avery Hunt ved University of California, Los Angeles skal forelese i Trondheim. Høsten 2013 blir det en forelesning i Tromsø, før serien avsluttes i Oslo våren 2014.

Publisert 19. sep. 2012 14:21 - Sist endret 6. apr. 2022 09:29