English version of this page

ARENA-forelesningen 2018: Ine Eriksen Søreide

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt årets ARENA-forelesning "Verdifellesskap i en krevende tid – hva kan norsk europapolitikk utrette?" på Blindern 11. september 2018.

Ine Eriksen Søreide; foto: Utenriksdepartementet

Lang tradisjon

ARENA-forelesningen er en tradisjon på Universitetet i Oslo. I denne forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning over et tema som både er akademisk interessant og har offentlig interesse.

Praktisk informasjon

Forelesningen er åpen for alle.
Ingen påmelding. Begrenset antall plasser.

Forelesningen filmes og vil publiseres som video på ARENAs hjjemmeside og på NRK Kunnskapskanalen. 

Kontakt

Maria Dikova, ARENA Senter for europaforskning

Publisert 19. juli 2018 13:08 - Sist endret 20. sep. 2018 12:06