ARENA-forelesningen 2022: Hva betyr EUs klima- og miljøpolitikk for Norge?

Hvordan samarbeider Norge med resten av Europa for å løse felles klima- og miljøutfordringer? Det er ett av spørsmålene klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar for seg i årets ARENA-forelesning.

Espen Barth Eide, i dress. Mørk blå bakgrunn.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Cecilie Stuedal.

Hva er Norges forhold til EUs klima-, miljø- og energipolitikk? Hvordan påvirker EUs klima- og miljøpolitikk Norge? Hvordan samarbeider Norge med resten av Europa for å løse utfordringene innenfor disse saksfeltene? Og hvilken betydning har EUs Green Deal, en ny strategi for å sikre bærekraft på tvers av politikkområder i Europa, for Norge? Dette er blant spørsmålene klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar opp når han holder årets ARENA-forelesning.

Det settes av tid til spørsmål fra salen etter forelesningen.

Forelesningen er gratis og åpen for alle. Arrangementet er kun fysisk, men opptak av forelesningen blir tilgjengelig i etterkant.

Se også Facebook-arrangementet. 

Les mer om tematikken i nyhetssaken om arrangementet

Om ARENA-forelesningen

ARENA-forelesningen er en tradisjon på Universitetet i Oslo. I forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning om et tema som både er akademisk interessant og av offentlig interesse.

Kontakt

For spørsmål, kontakt Tyra Kristiansen Stave.

Publisert 16. nov. 2022 16:15 - Sist endret 24. nov. 2022 11:23