English version of this page

ARENA-forelesningen 2021: Den polske rettsstaten for fall

Adam Bodnar, jurist, menneskerettsaktivist og tidligere ombudsmann for menneskerettigheter i Polen, holder årets ARENA-forelesning.

Bildet kan inneholde: himmel, flagg, bygning, har, hodeplagg.

Foto: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock/NTB

Siden lov- og rettferdighetspartiet (PiS) kom til makten i Polen i 2015, har de gjennomført en rekke reformer som har gitt regjeringen politisk kontroll over domstolene. Dette har ført til sterk kritikk både fra EU og norske aktører. Gjennom EØS-midlene gir Norge flere hundre millioner euro i støtte til utviklingsprogrammer i Polen, noe flere norske aktører har stilt seg kritiske til. I oktober i år, vedtok en polsk domstol at nasjonal rett kan ha forrang over europeisk rett, noe som gjør at mange frykter en såkalt «Polexit». Adam Bodnar vil diskutere den demokratiske tilbakegangen i Polen. Hvordan bør EU og Norge reagere?

Les mer og få med deg oppdateringer på arrangementets engelske side

Arrangementet krever registrering

Adam Bodnar er en polsk jurist, professor og menneskerettighetsaktivist. I 2015 ble han Polens Ombudsmann for menneskerettigheter. I denne stillingen brakte han flere lokale myndigheter til retten for å opprette såkalte LGBT-frie soner. Bodnar har mottatt Raftoprisen for sin jobb med å fremme fundamentale menneskerettigheter i Polen (2018), og Rule of Law Award fra the World Justice Poject for sitt arbeid med å styrke rettssikkerheten i vanskelige omstendigheter (2019). I April 2021 bestemte Polens grunnlovsdomstol at Bodnar måtte gå av som ombudsmann. Bodnar er professor og dekan ved det juridiske fakultet ved SWPS University of Social Sciences and Humanities i Warszawa.

Om ARENA-forelesningen

ARENA-forelesningen er en tradisjon på Universitetet i Oslo. I forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning over et tema som både er akademisk interessant og har offentlig interesse.

Publisert 16. sep. 2021 11:07 - Sist endret 20. okt. 2021 11:18