Forsiden

OSIRIS

Hva kjennetegner prosessen der forskning gjør en forskjell i samfunnet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at forskning skal tas i bruk i næringslivet, i helsesektoren eller i politikkutforming? Dette er de sentrale spørsmålene i forskningssenteret Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS), finansiert av Forinnpol-programmet i Norges forskningsråd.

OSIRIS benytter kun de engelske nettsidene. Der finner du mer informasjon om senteret. En presentasjon på norsk om impact som forskningspolitisk begrep og utfordring finnes her. Nedenunder er en videosnutt laget til oppstartseminaret i oktober 2016.

 

 

OSIRIS studerer hvordan forskning påvirker samfunnet