TIK- master

Som student drøfter du spørsmål som "Hvem produserer kunnskap, hvem produseres den for, hva brukes den til og hvordan?".

Mastergraden TIK har felles tematikk med ESST, men er større i omfang med 120 stp over 2 år. Det er et tverrfaglig studium som analyserer hvordan kunnskap, teknologi og innovasjon oppstår og videre brukes i politikk, industri, næringsliv og samfunnsliv.

 

Du kan skrive masteroppgave på 60 stp. Studenten har mulighet til å  fordype seg i en problemstilling.TIK masteren gir grunnlag for opptak til ph.d-graden.

 

Les mer om studiet og hvordan du søker her.

Publisert 3. nov. 2010 12:50 - Sist endret 15. mars 2020 00:02