ESST-master

I masterstudiet blir du kjent med teorier og perspektiver fra flere tradisjonelle disipliner og fra nye fagfelt som har spesialisert seg på disse temaene.

Mastergraden ESST står for Science, Society and Technology in Europe og har eksistert på UIO siden 1993. Gjennom en tverrfaglig tilnærming utvikler studentene en unik kompetanse på å forstå den komplekse interaksjonen mellom samfunnet og vår tids moderne teknologiske og vitenskapelige utvikling.
 

ESST løper over 13 intensive måneder og er tverrfaglig både i studentmasse og lærekrefter. Utveksling mellom de internasjonale samarbeidsuniversitetene i Europa er et tilbud flere benytter seg av. Studiet gir innsikt i hvordan teknologi, vitenskap og andre former for kunnkap utvikles og brukes i moderne samfunn.

 

Les mer om studiet og hvordan du kan søke her.

Publisert 3. nov. 2010 12:46 - Sist endret 14. mars 2020 21:26