English version of this page

SusValueWaste - Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Ved hjelp av moderne teknologi har organisk avfall startet en utvikling fra kostnadskrevende biprodukt til verdifull ressurs. Men fortsatt blir kun 3% av avfallet til biogass og gjødsel. Kan prosentandelen økes?

Verdikjeder for avfallsprodukter

Prosjektet «Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products” tar for seg potensialet for en mer bærekraftig anvendelse av organisk avfall. Prosjektet vil se på verdikjedene i og på tvers av ulike industrielle aktører i den norsk bioøkonomien.

Mer kunnskap, flere muligheter

Et mål for prosjektet er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for styring og regulering av industrien rundt organisk avfall. Det er også ønskelig å hjelpe industrielle aktører med å identifisere og utnytte nye muligheter innen bioøkonomien.

Les fullstendig prosjektpresentasjon på TIKs engelske nettsider.

Organisering av prosjektet

SusValueWaste ledes av NIFU, og består av fem Work packages (WP). TIK er ansvarlig for WP 3, "Innovation and the evolving OW relevant industries in Norway".

 

Publisert 22. sep. 2015 13:08 - Sist endret 19. des. 2018 15:14