Robust regulation in the petroleum sector

I dag har HMS-kultur blitt et viktig begrep i ulike deler og sammenhenger  av oljevirksomheten. Forståelsen av begrepet varierer mellom ulike aktører. Prosjektet adresserer de utfordringene som knytter seg til å skape robuste reguleringer i petroleumssektoren knyttet til dynamikken mellom disse aktørene og deres fortolkninger av hvordan begrepet bør vektes.

TIK henviser til den engelske presentasjonen av prosjektet for mer informasjon.

 

 

 

Emneord: Brasil
Publisert 5. okt. 2010 14:10 - Sist endret 6. juni 2016 10:32