Competitiveness in the knowledge based economy (MICRO-DYN) (avsluttet)

Jan Fagerberg har faglig ansvar for arbeidspakken knyttet til innovasjon fra TIK. Fokuset fra arbeidspakken ved TIK knytter seg til faktorer som påvirker innovasjon i organisasjoner. MICRO-DYN er et stort prosjekt finansiert av EU.

Dette prosjektet formidler sine forskningsresultater på engelsk. TIK henviser derfor til den engelske presentasjonen av prosjektet.

 

 

Publisert 28. sep. 2010 13:25 - Sist endret 13. mai 2013 09:02