Jernbaneverkets historie (avsluttet)

Helge Ryggvik skriver Jernbaneverkets historie fra opprettelsen i 1996, til det går over i historien i 2017.

Logo hentet fra jernbaneverket.no

Om prosjektet

Jernbaneverket ble opprettet som egen infrastrukturetat, adskilt fra NSB i 1996. 1. januar 2017 går etaten over i historien og erstattes av et Jernbanedirektorat og et jernbaneinfrastrukturforetak.

Boken om Jernbaneverket skal vise den samfunnsmessige betydningen etaten har hatt gjennom de siste 20 årene.

Prosjektet ferdigstilles ved utgangen av november 2016.

Finansiering

Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Jernbaneverket

 

 

 

Publisert 7. juni 2016 15:12 - Sist endret 7. jan. 2019 14:29