English version of this page

IPCC AR5 In Europe: Usability, framing, and communication of scientific knowledge (avsluttet)

Hvordan påvirker FNs klimapanels femte hovedrapport politiske beslutninger?

IPCC-rapporter

Bilder fra: ipcc.ch

TIK henviser til de engelske prosjektsidene for mer informasjon

Publisert 22. sep. 2015 14:21 - Sist endret 11. jan. 2017 12:10

Deltakere

  • Göran Sundqvist
  • Irene Øvstebø Tvedten
  • Harald Dean
  • Steven Yearley
Detaljert oversikt over deltakere