International Socio-Technical Challenges for implementing geological disposal (InSOTEC) (avsluttet)

Dette prosjektet søker å utforske noen av de sosio-teknologiske utfordringene forbundet med lagring av radioaktivt avfall i Europa. Målet er å legge et grunnlag for dialog mellom politikere, forskere og den generelle befolkningen.

TIK henviser til de engelske prosjektsidene for mer informasjon.

Publisert 5. juli 2011 14:02 - Sist endret 9. feb. 2020 06:48