Effects of “Paperwork management” and Integrated Operations on managerial practice and HSE offshore: a comparative study (avsluttet)

To faktorer styrer i dag arbeidsdagen til ledere på norsk sokkel i Nordsjøen. Den første knytter seg til omfattende rapportering og systemkrav som tvinger ledere vekk fra operasjonelle oppgaver. Den andre er en prosess mot integrerte operasjoner som er en radikal ny måte å tenke rundt organisatoriske operasjoner.

Hovedfokuset i dette prosjektet er å bedre forstå hvordan disse faktorene utfordrer og endrer praksis og helse, miljø og sikkerhets rutiner. Prosjektet er komparativt og studerer variasjon på tvers av felt, bedrifter og kultur.

Dette prosjektet er et samarbeid med SINTEF.
 

TIK henviser til engelsk prosjektpresentasjon for mer informasjon.

 

Publisert 28. sep. 2010 13:33 - Sist endret 24. sep. 2012 15:28