Vitenskapelige assistenter søkes til ERC-prosjekt om bioøkonomi og havpolitikk

TIKs forskningsprosjekt LITTLE TOOLS søker 1-2 vitenskapelige assistenter som kan jobbe 50-100% i perioden juni – desember 2020.

Forskningsprosjektet «Enacting the Good Economy: Biocapitalization and the Little Tools of Valuation» (LITTLE TOOLS) ledes av professor Kristin Asdal og er finansiert av det europeiske forskningsrådet (ERC Starting Grant).

Jobben vil gi god erfaring med prosjektarbeid, databehandling, dokumentinnsamling og formidlingsarbeid, samt deltakelse i det løpende arbeidet i en forskergruppe.

Oppgaver

Arbeidsoppgavene innebærer en eller flere av de følgende, avhengig av prosjektets behov og kandidatens erfaring og kompetanse:

  • Innsamling og grovanalyse av arkivmateriale og offentlige dokumenter
  • Forarbeid til og transkribering av intervjuer
  • Kommunikasjonsarbeid og publiseringsassistanse (arbeid med nettsider, etc.)
  • Administrative oppgaver (rapportering, bestillinger, organisering av møter, seminarer og konferanser, etc.)

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Gode språkferdigheter og skriftlig formidlingsevne
  • Nøyaktighet, selvstendighet og arbeidsvilje
  • Gode engelskferdigheter, erfaring med arkivarbeid og/eller publiserings- og formidlingsarbeid vil bli vektlagt
  • Organisatorisk erfaring vil telle positivt
  • Master i STS eller relatert fagområde, gjerne innenfor prosjektets tematikk og fagretning, vil telle positivt

Om ansettelsesprosessen

Vi ønsker i utgangspunktet å ansette én-to personer i 50-100%, avhengig av de(n) ansattes erfaring og kapasitet. Omfang og arbeidsoppgaver vil avtales nærmere med prosjektleder. Vennligst skisser ønsket stillingsprosent og mulig oppstartsdato i søknadsbrevet.

For spørsmål, kontakt Kristin Asdal (kristin.asdal@tik.uio.no) eller Hilde Reinertsen (hilde.reinertsen@tik.uio.no).

Kort søknadsbrev med beskrivelse av kvalifikasjoner og arbeidserfaring og vedlagt CV og karakterutskrifter sendes hilde.reinertsen@tik.uio.no.

Søknadsfrist: mandag 25. mai 2020.

Published May 19, 2020 2:09 PM - Last modified May 19, 2020 2:09 PM