STUD-ENT Forskningsrådet

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer. 

 

STUD-ENT henvender seg til studenter med forretningsideer som de har utviklet gjennom studietiden. Studentene har som intensjon å starte en bedrift og med dette som utgangspunkt kontakter de utdanningsinstitusjonen, utvikler et prosjektteam og skriver søknaden. Forretningsideen tilhører studentene. Utdanningsinstitusjonen støtter prosjektet, og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved utdanningsinstitusjonen. 

Studenter og nylig utdannede mastergradskandidater kan søke om inntil 1 million kroner gjennom Forskningsrådets ordning STUD-ENT. Midlene skal brukes til å jobbe med en kunnskapsbasert forretningsidé.

Veiledningstilbud fra Insj UiO

Som student ved UiO kan du benytte deg av veiledningstilbudet til Insj UiO. Insj UiO er en studentorganisasjon som gir grunnleggende bistand til evaluering av forretningsidéer, samt rådgivning om utforming av søknader.

Du kan benytte Insj UiO gjennom hele året, men i forkant av hver søknadsfrist settes det opp egne veiledningsmøter med fokus på søknader til STUD-ENT.

Ta kontakt med Insj UiO så tidlig som mulig for å øke dine muligheter i søknadsprosessen

Hvem kan søke?

Prosjektteam med en prosjektleder som oppfyller ett av disse kravene kan søke:

  • Prosjektleder planlegger å levere inn mastergradsoppgaven senest 6 måneder etter at søknaden er sendt inn.
  • Ved søknadstidpunktet er det maks 12 måneder siden prosjektleder mottok vitnemål for mastergraden.

Les mer om ordningen på Forskningsrådets nettsider.

Kontakt (studenter)

kontakt@insjuio.no

Publisert 19. jan. 2021 13:51 - Sist endret 26. mars 2021 12:09