Forum for vitenskapsteori - stipend for master, ph.d. eller forskere

Forum for vitenskapsteori deler ut stipender til masterstudenter, PhD-studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

Se nettsidene til Forum for vitenskapsteori for mer informasjon om søknadsprosedyren.

Søknadsfrist

15. november og 15. mai

Publisert 10. mai 2019 14:16 - Sist endret 10. mai 2019 14:16