KS - masterstipend

To ganger i året deler KS ut stipend til studenter som skriver masteroppgave om kommuner eller fylkeskommuner. Hvert stipend er på 25.000 kroner.

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene.

For å kunne søke om stipendet må oppgaven oppfylle visse krav.

Oppgaven må:

  • Være knyttet til aktuelle utfordringer i kommune eller fylkeskommune
  • Ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune

Stipendmottakere forplikter seg til å lage en kortversjon i artikkelformat av oppgaven. 

Slik søker du
Merk søknaden «Masterstipend» og send den på e-post til ks@ks.no  Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven på 3-5 sider, som er godkjent av din veileder.


Søknadsfrister
15. februar i vårsemesteret
15. september i høstsemesteret


Mer om masterstipender her.

 

 

Publisert 5. feb. 2021 09:30 - Sist endret 26. mars 2021 12:06