Fridtjof Nansens Institutt (FNI) - masterstipend

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) tilbyr stipend til studenter som skal skrive masteroppgave om et tema innenfor FNIs syv fokusområder:

Les mer på FNI sine nettsider.

Publisert 18. des. 2018 10:59 - Sist endret 27. okt. 2020 09:35