English version of this page

Hospitant på masteremner ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Du kan søke om å få være hospitant på de fleste masteremnene som tilbys ved ISS. Opptak som hospitant vil kunne variere fra semester til semester, siden hospitanter vil få eventuelle ledige plasser på emnet.

Du vil få informasjon om emnet er åpent for hospitanter på hver enkelt emnebeskrivelse, under "Opptak og adgangsregulering".

Søk opp emnet:

Du kan søke hvis du

  • enten er tatt opp på et annet masterprogram og studiekonsulenten eller andre ansvarlige på ditt studieprogram kan bekrefte at emnet kan inngå i mastergraden.
  • eller har fullført i en høyere grad i samfunnsgeografi kan du søke om å få være hospitant på emner i samfunnsgeografi
  • eller har fullført en høyere grad i sosiologi kan du søke om å få være hospitant på emner i sosiologi

Er du tatt opp på et masterprogram ved UiO?

  • Be studie-/programkonsulenten din bekrefte at du vil få det aktuelle emnet innpasset i mastergraden. 
  • Send bekreftelsen til ekspedisjonen@sosgeo.uio.no. Husk å oppgi fullt navn og studentnummer!

Er du tatt opp på et masterprogram ved et annet universitet eller en annen høgskole?

  • Send en søknad med bekreftelse fra studie-/programkonsulent på at emnet kan inngå som del av mastergraden din.
  • Søknadsfrist er 1. august og 15. januar for hhv. høst- og vårsemesteret.

NB! Hvis du ikke har vært student ved UiO tidligere må du legge ved følgende sammen med søknaden:

Søknad sendes til: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, PB 1096 Blindern, 0317 Oslo. Ønsker du å sende søknaden elektronisk kan du scanne dokumentene, og sende dem sammen med søknaden til ekspedisjonen@sosgeo.uio.no. Skriv "Hospitant" i emnefeltet.

Publisert 4. nov. 2015 12:45 - Sist endret 19. nov. 2018 09:40