English version of this page

Hospitant på masteremner ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Du kan søke om å få være hospitant på de fleste masteremnene som tilbys ved ISS. Opptak som hospitant vil kunne variere fra semester til semester, siden hospitanter vil få eventuelle ledige plasser på emnet.

Du vil få informasjon om emnet er åpent for hospitanter på hver enkelt emnebeskrivelse, under "Opptak og adgangsregulering".

Søk opp emnet:

Du kan søke hvis du

  • er tatt opp på et annet masterprogram og studiekonsulenten eller andre ansvarlige på ditt studieprogram kan bekrefte at emnet kan inngå i mastergraden.
  • eller har fullført i en høyere grad i samfunnsgeografi kan du søke om å få være hospitant på emner i samfunnsgeografi.
  • eller har fullført en høyere grad i sosiologi kan du søke om å få være hospitant på emner i sosiologi.

Er du tatt opp på et masterprogram ved UiO?

  • Be studie-/programkonsulenten din bekrefte at du vil få det aktuelle emnet innpasset i mastergraden. Bekreftelsen sendes inn sammen med søknaden.

Er du tatt opp på et masterprogram ved et annet universitet eller en annen høgskole?

  • Send en søknad med bekreftelse fra studie-/programkonsulent på at emnet kan inngå som del av mastergraden din. Bekreftelsen sendes inn sammen med søknaden.
  • NB! Hvis du ikke har vært student ved UiO tidligere må du legge ved følgende sammen med søknaden:

Søknadsperiode

For opptak til emner i høstsemesteret kan du søke opptak i perioden:

  • 1. juni til 1. august.

For opptak til emner i vårsemesteret må du søke opptak i perioden:

  • 1. desember til 1. januar.

Hvordan søker du?

Du må sende inn nettskjema. Merk at du må ha fått bekreftelse fra din program/studiekonsulent før du søker (lastes opp i nettskjemaet).

Du må selv undersøke at emnet tilbys det semesteret du ønsker å ta det. Informasjon om dette finner du på emnesiden fra 25. mai for høstsemesteret og 25. november for vårsemesteret. 

Søk opptak som hospitant (bokmål)

Søk opptak som hospitant (nynorsk)

Publisert 4. nov. 2015 12:45 - Sist endret 12. mai 2022 12:26