Opptak til avsluttende bacheloremne

Hva er et avsluttende bacheloremne?

Alle bachelorprogram ved SV-fakultetet har et obligatorisk avsluttende emne som bør tas i siste semester. Emnet er knyttet til fordypningen i studieprogrammet.

Hvem kan søke om opptak?

Et avsluttende bacheloremne er i utgangspunktet forbeholdt studenter som har opptak til studieprogrammet emnet tilhører.

Du kan søke opptak til avsluttende bacheloremne uten å være programstudent hvis du oppfyller kravet om forkunnskaper for emnet, og:

  • har hatt opptak på programmet tidligere og mangler kun dette emnet for å fullføre graden, eller
  • har hatt opptak på programmet tidligere og avlagt emnet, men ønsker å forbedre karakteren, eller
  • har eller har hatt opptak til et annet bachelorprogram ved UiO og kun mangler avsluttende bacheloremne for å fullføre fordypningen det aktuelle emnet tilhører. 

Hvordan søker du?

Du må sende inn nettskjema.

Søk opptak til avsluttende bacheloremne (åpner 1. desember)

Søknadsperiode

Avsluttende bacheloremner ved SV-fakultetet tilbys kun i vårsemesteret.

For opptak til avsluttende bacheloremne våren 2021 må du søke opptak i perioden:

  • 1. desember til 8. desember 2020. Det er det samme når i perioden du søker.

Hvordan vurderes søknaden din?

  • Du er ikke garantert å få innvilget opptak til avsluttende bacheloremne når du ikke er programstudent. Dette gjelder selv om du oppfyller kriteriene for å søke.
  • Studenter med plass på det aktuelle studieprogrammet har førsteprioritet i opptaket, og andre gis opptak kun ved ledig kapasitet.
  • Ved ledig kapasitet prioriteres tidligere programstudenter foran studenter som aldri har hatt opptak til det aktuelle studieprogrammet.

Hvor og når får du svar?

Du får svar på søknaden din på e-post senest 15. januar. 

Ved innvilget søknad:

  • Finner du oppmelding (undervisnings- og eksamensmelding) under "Se opplysninger om deg" i Studentweb.
  • Må du semesterregistrere deg og betale semesteravgiften.
  • Må du gjøre deg kjent med informasjonen om undervisning og eksamen på emne- og semestersiden. Vær oppmerksom på at enkelte emner har krav om at du må gjennomføre undervisningen på nytt for å levere ny eksamen i emnet. Informasjon om dette finner du på emnesiden.

Kontakt oss

SV-info

 

Publisert 28. nov. 2012 09:53 - Sist endret 12. okt. 2020 13:22