Opptak til avsluttende bacheloremne

Hva er et avsluttende bacheloremne?

Alle bachelorprogrammer ved SV-fakultetet har et obligatorisk avsluttende emne som bør tas i siste semester. Emnet er knyttet til fordypningen.

Et avsluttende bacheloremne kan være et oppgaveemne eller et analyseemne.

Hvem kan få opptak?

Et avsluttende bacheloremne er i utgangspunktet forbeholdt studenter som har opptak til studieprogrammet emnet tilhører.

Ved ledig kapasitet kan det gis plass til studenter som oppfyller kravet om forkunnskaper, samt fakultetets øvrige kriterier. 

Er du ikke programstudent, men oppfyller ett av kriteriene listet opp nedenfor, kan du søke om opptak på et avsluttende bacheloremne. 

Fakultetets kriterier for opptak

Du må oppfylle ett av følgende tre kriterier:

  1. Du har hatt opptak på programmet tidligere og mangler kun dette emnet for å fullføre graden
  2. Du har opptak til et annet bachelorprogram ved UiO og mangler kun bacheloroppgaveemnet for å fullføre aktuell fordypning
  3. Du har levert bacheloroppgaven tidligere, men ønsker å levere ny oppgave for å forbedre karakteren

Søknadsprosess

Avsluttende bacheloremner ved SV-fakultetet er kun tilgjengelige i vårsemesteret.

Du kan søke om opptak i perioden:

  • 1. desember til 15. desember

Du får svar på søknaden din i StudentWeb senest:

  • 15. januar

Ved innvilget søknad:

  • Finner du oppmelding (undervisnings- og eksamensmelding) under "Se opplysninger om deg" i Studentweb
  • Må du semesterregistrere deg

Merk at studenter med plass på programmet har førsteprioritet i opptaket. Dersom søknaden din ikke innvilges, vil du ikke finne oppmelding til emnet i Studentweb.

 

Søk opptak

 

Publisert 28. nov. 2012 09:53 - Sist endret 29. nov. 2018 08:08