Opptak til avsluttende bacheloremne

Hva er et avsluttende bacheloremne?

Alle bachelorprogram ved SV-fakultetet har et obligatorisk avsluttende emne som bør tas i siste semester. Emnet er knyttet til fordypningen i studieprogrammet.

Hvem kan søke om opptak?

Et avsluttende bacheloremne er i utgangspunktet forbeholdt studenter som har opptak til studieprogrammet emnet tilhører.

Du kan søke opptak til avsluttende bacheloremne uten å være programstudent hvis du oppfyller kravet om forkunnskaper for emnet, og:

  • har hatt opptak på programmet tidligere og mangler kun dette emnet for å fullføre graden, eller
  • har hatt opptak på programmet tidligere og avlagt emnet, men ønsker å forbedre karakteren, eller
  • har eller har hatt opptak til et annet bachelorprogram ved UiO og kun mangler avsluttende bacheloremne for å fullføre fordypningen det aktuelle emnet tilhører. 

Hvordan søker du?

Du må sende inn nettskjema.

Søk opptak til avsluttende bacheloremne (åpner 1. desember) (bokmål)

Søk opptak til avsluttande bacheloremne (opner 1. desember) (nynorsk)

Søknadsperiode

Avsluttende bacheloremner ved SV-fakultetet tilbys kun i vårsemesteret.

For opptak til avsluttende bacheloremne våren 2022 må du søke opptak i perioden:

  • 1. desember til 8. desember 2022. Det er det samme når i perioden du søker.

Hvordan vurderes søknaden din?

  • Du er ikke garantert å få innvilget opptak til avsluttende bacheloremne når du ikke er programstudent. Dette gjelder selv om du oppfyller kriteriene for å søke.
  • Studenter med plass på det aktuelle studieprogrammet har førsteprioritet i opptaket, og andre gis opptak kun ved ledig kapasitet.
  • Ved ledig kapasitet prioriteres tidligere programstudenter foran studenter som aldri har hatt opptak til det aktuelle studieprogrammet.

Hvor og når får du svar?

Du får svar på søknaden din på e-post senest 14. januar. 

Ved innvilget søknad:

  • Finner du oppmelding (undervisnings- og eksamensmelding) under "Se opplysninger om deg" i Studentweb.
  • Må du semesterregistrere deg og betale semesteravgiften.
  • Må du gjøre deg kjent med informasjonen om undervisning og eksamen på emne- og semestersiden. Vær oppmerksom på at enkelte emner har krav om at du må gjennomføre undervisningen på nytt for å levere ny eksamen i emnet. Informasjon om dette finner du på emnesiden.

Kontakt oss

SV-info

Publisert 28. nov. 2012 09:53 - Sist endret 25. nov. 2021 08:46