Søknad om veileder til masteroppgaven

Kriterier for å kunne søke

  • For å få oppnevnt veileder, må STV4020A eller STV4021 og STV4022 være bestått. Ta kontakt med instituttet dersom du ikke bestått STV4020A eller STV4021 og STV4022.
  • Det er kun anledning til å søke om veileder for masteroppgaven i slutten av vårsemesteret.
  • Dersom du planlegger å starte arbeidet med masteroppgaven om våren, må du be om at veiledningen utsettes. Dette gjør du når du får oppnevnt veileder om høsten.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med en potensiell veileder i forkant av søknadsfristen og spørre om vedkommende kan veilede deg. Når du finner veileder selv, kommer du raskere i gang med veiledningen når semesteret starter om høsten. 

Informasjonsmøte

Hvert år arrangerer Institutt for statsvitenskap et informasjonsmøte i forkant av fristen. 

Frist for å søke 

  • 20. juni hvert år.
  • Informasjon om hva søknaden skal inneholde finner du i søknadsskjemaet. Det er mulig å mellomlagre svaret før du sender det inn.

Søk veileder

Når får jeg tildelt veileder?

Formell oppnevning av veileder skjer i begynnelsen av 3. studiesemester. Veileder må være oppnevnt for å få adgang til veilednings- og designseminar

Hvor omfattende er veiledningen?

Publisert 10. mars 2016 10:45 - Sist endret 9. mai 2022 11:26