Søknad om veileder til masteroppgaven

Kriterier for å kunne søke

  • For å få oppnevnt veileder, må STV4020A være bestått
  • Det er kun anledning til å søke om veileder for masteroppgaven i slutten av vårsemesteret
  • Dersom du planlegger å starte arbeidet med masteroppgaven om våren, må du be om at veiledningen utsettes. Dette gjør du når du får oppnevnt veileder om høsten

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med en potensiell veileder i forkant av søknadsfristen. Dette er særlig aktuelt i tilfeller der studenter knyttes til pågående forskningsprosjekter eller på annen måte ønsker å gjennomføre analyser som ligger nær opp til veileders forskningsinteresser.

Foreslår du en veileder utenfor Institutt for statsvitenskap, må du skaffe tilsagn om veiledning fra denne personen før søknaden sendes inn. Instituttet kan likevel ikke garantere at denne personen oppnevnes.

Informasjonsmøte

Hvert år arrangerer Institutt for statsvitenskap et informasjonsmøte i forkant av fristen. Lysark fra møtet 25. mai 2018 og informasjon om Vitenskapsbutikken (pdf).

Frist for å søke 

  • 20. juni hvert år.
  • Informasjon om hva søknaden skal inneholde finner du i søknadsskjemaet. Det er mulig å mellomlagre svaret før du sender det inn.

Søk veileder

Når får jeg tildelt veileder?

Formell oppnevning av veileder skjer i begynnelsen av 3. studiesemester. Veileder må være oppnevnt for å få adgang til veilednings- og designseminar

Hvor omfattende er veiledningen?

Publisert 10. mars 2016 10:45 - Sist endret 25. apr. 2019 10:43