Vitnemål og kandidatmarkering

Vitnemål

Vitnemål på mastergraden blir automatisk tilsendt i posten. Dette skjer som regel 6-8 uker etter muntlig eksamen.

Vitnemålet sendes til semesterregistrert adresse i Studentweb. Husk å oppdatere denne slik at vitnemålet ikke sendes i retur til UiO. 

Les mer om vitnemålutstedelse ved UiO. 

Kandidatmarkering

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi pleier å arrangere en kandidatmarkering eller 'koppseremoni' for alle eksaminerte kandidater èn gang i året.

Til markeringen inviteres alle som har levert masteroppgave i sosiologi det siste året (regnes fra forrige markering).

Invitasjon til kandidatmarkering sendes til din private e-post.

Publisert 6. mai 2021 13:21 - Sist endret 15. nov. 2021 13:24