Veiledning på masteroppgaven i sosisologi

Alle masterstudenter har plikt til å inngå en veiledningsavtale med en hovedveileder. Det inngås én avtale med hovedveileder og eventuelt én avtale med biveileder. Avtalen skal normalt inngås i løpet av prosjektseminaret (SOS4050), dvs. i siste del av annet semester på masterstudiet, slik at veilederen kan ta del i den endelige utformingen av prosjektbeskrivelsen som skjer der. Frist for å søke om godkjenning av veileder er 20. juni.

Hvem kan du ha som veileder?

Du vil få råd om aktuelle veiledere i prosjektseminaret SOS4050, men du skal forespørre og søke om veiledere selv. Veileder skal være sosiolog. Eksterne hovedveiledere skal ha erfaring fra før som veileder på masteroppgaver i universitets- og høgskolesektoren. Det godtas biveileder med annen fagbakgrunn, men hovedveileder bør være sosiolog.

Godkjente veiledere er:

  • alle fast vitenskapelig ansatte samt alle med toerstilling i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
  • stipendiater og postdoktorer i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
  • eksterne vitenskapelig ansatte med særskilt arbeidskontrakt med instituttet om veiledning

Regler for godkjenning av eksterne veiledere:

  • eksterne veiledere skal normalt ha sosiologiutdanning og kompetanse tilsvarende førsteamanuensis eller forsker II.
  • eksterne biveiledere kan godkjennes på bakgrunn av sin spesialkompetanse.
  • er hovedveileder ekstern, bør du ha en intern biveileder.

Veiledningsreglement

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO

Avtaleperiode og antall veiledningstimer

Veiledningsavtaleperioden går over to semestre og veiledningsforholdet er fortløpende. Som masterstudent har du rett til totalt 40 timer veiledning i forbindelse med masteroppgaveskrivingen, inkludert forarbeid og etterarbeid for veilederen. Hvis du har både en hovedveileder og en biveileder, kan opptil 8 av de 40 timene brukes hos biveileder. Om det er ønskelig med en annen fordeling skal dette meldes skriftlig til studiekonsulenten, og alle impliserte parter skal skrive under på den skriftlige henvendelsen.

Søk om godkjenning av veileder innen 20. juni

Når du har funnet en veileder som har sagt ja til å være din veileder på masteroppgaven må du søke om å få godkjent veilederen av instituttet. Undervisningsleder foretar den faglige godkjenningen av veiledningsforholdet. Du må sende inn søknad om godkjenning av veileder senest 20. juni (for valg av hovedveileder).

Når veiledningsforholdet er godkjent av instituttet vil du og din veileder motta en veiledningsavtale e-pr. post fra studiekonsulenten (sendes til din studentepostadresse). Avtalen må fylles ut og undertegnes av dere begge. Veiledningsavtalen må returneres til studiekonsulenten så fort som mulig innen et gitt frist som vil stå oppgitt e-posten.

Studenter som ønsker å ha en biveileder i tillegg til hovedveileder, bør inngå en slik avtale senest i løpet av tredje semester. NB! Valg av biveileder meldes inn via søknadsskjemaet.

Publisert 13. mars 2016 21:33 - Sist endret 15. mai 2018 10:58