Veiledning på masteroppgaven i sosiologi

På masterprogrammet i sosiologi er det studenten selv som rekrutterer veileder for masteroppgaven. 

Alle masterstudenter er pliktige å inngå en veiledningsavtale med en hovedveileder, og eventuelt en avtale med biveileder. Avtalen skal normalt inngås i løpet av prosjektseminaret (SOS4050), som vil si i siste del av 2. semester på masterstudiet. 

På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal gå frem for å få på plass en veileder for din masteroppgave, og hva du må levere til hvilken tid for å formalisere veilederforholdet. 

Avtaleperiode og antall veiledningstimer

Veiledningsavtaleperioden går over to semestre og veiledningsforholdet er fortløpende. Som masterstudent har du rett til totalt 40 timer veiledning i forbindelse med masteroppgaveskrivingen, inkludert forarbeid og etterarbeid for veilederen.

Hvis du har både en hovedveileder og en biveileder, kan opptil 8 av de 40 timene brukes hos biveileder. Om det er ønskelig med en annen fordeling skal dette meldes skriftlig til studiekonsulenten, og alle impliserte parter skal skrive under på den skriftlige henvendelsen.

Her finner du et skriv du kan benytte når du skal rekruttere en veileder som ikke er ansatt ved ISS. 

Hva skal du gjøre når?

 

1. Finne og rekruttere en (eller to) som ønsker å veilede deg på masteroppgave

Du vil få råd om aktuelle veiledere i prosjektseminaret SOS4050. Du skal forespørre og avtale med veilederen selv. Når du har fått et ja fra en veileder, skal du søke om å få godkjent veilederforholdet (se punkt 2). 

Veileder bør være sosiolog. Det godtas biveileder med annen fagbakgrunn, men hovedveileder bør være sosiolog.

Godkjente veiledere er:

 • alle fast vitenskapelig ansatte samt alle med toerstilling i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med undervisningsplikt.
 • stipendiater og postdoktorer i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med undervisningsplikt.
 • eksterne vitenskapelig ansatte med særskilt arbeidskontrakt med instituttet om veiledning.

Regler for godkjenning av eksterne veiledere:

 • Eksterne veiledere skal normalt ha sosiologiutdanning og kompetanse tilsvarende førsteamanuensis eller forsker II.
 • Eksterne hovedveiledere skal ha erfaring fra før som veileder på masteroppgaver i universitets- og høgskolesektoren.
 • Eksterne biveiledere kan godkjennes på bakgrunn av sin spesialkompetanse.
 • Er hovedveileder ekstern, skal du ha en intern biveileder.

2. Søk om godkjenning av veilederforholdet

Når du har funnet en veileder som har sagt ja til å være din veileder på masteroppgaven må du søke om å få godkjent veilederforholdet av instituttet. Undervisningsleder foretar den faglige godkjenningen av veiledningsforholdet. 

Søk om godkjenning av veileder

  Frist for å søke om godkjenning av hovedveileder:

  • senest 20. juni (23:59)

  3. Fylle ut, signere og sende inn veilederkontrakt etter veilederforholdet er godkjent

  Du vil få bekreftet at veiledningsforholdet er godkjent av instituttet per e-post (til din studentadresse) senest medio juli.

  Du har ansvar for å påse at veilederkontrakten fylles ut og undertegnes av deg og din(e) veileder(e). Dersom du har biveileder, skal det leveres to veilederkontrakter.

  Veilederkontrakten skal leveres så fort som mulig etter veilederforholdet er godkjent, og senest innen 1. september via nettskjema.

  Du finner veilederkontrakten og lenke til nettskjema for innsending av veilederkontrakten under overskriften "Veiledning" her:

  Masteroppgaven fra A til Å

   Lurer du på om du trenger en biveileder?

   Studenter må ikke benytte seg av en biveileder. Biveileder kan være aktuelt for studenter som trenger en veileder med spisskompetanse innen et gitt felt. Biveiledere er ofte eksterne. Det anbefales ikke å benytte en intern biveileder når hovedveileder er intern. 

   Studenter som ønsker å ha en biveileder i tillegg til hovedveileder, bør inngå en slik avtale senest i løpet av tredje semester. Dersom du allerede har en avtale med en hovedveileder, er det viktig at du informerer hovedveileder om at du ønsker å benytte en biveileder, siden det vil si at veiledningstimene skal fordeles mellom hovedveileder eller biveileder.

   NB! Valg av biveileder meldes inn via e-post til studiekonsulenten dersom du søker etter 20. juni.

   Avbrudd i veiledningen

   Student eller veileder skal umiddelbart ta opp eventuelle alvorlige utfordringer i veiledningssamarbeidet med instituttet. I slike tilfeller kan student eller veileder be om å bli løst fra veiledningsforholdet og ny veileder kan vurderes.

   Publisert 13. mars 2016 21:33 - Sist endret 24. sep. 2021 14:24