Data- og kildebehandling (NSD)

Instituttet forutsetter at student og veileder begge er kjent med etiske hensyn som gjelder innsamling, oppbevaring og publisering av persondata, deriblant at noen prosjekt må meldes til Norsk Senter for forskningsData (NSD).

Meldeplikt

Prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger må meldes til Norsk Senter for forskningsData (NSD)

Som formell prosjektleder for masteroppgaven skal veileder påse at meldeplikten overholdes der det er aktuelt. Normalt bør du ha drøftet saken med din veileder før du henvender deg til NSD.

  • Merk. Dersom du har ekstern hovedveileder, skal programleder føres opp som prosjektansvarlig i innmelding til NSD.

Meld fra til NSD om avsluttet prosjekt

Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet når masteroppgaven er levert, og hva som skal skje med personopplysningene. 

 

Publisert 18. mars 2016 10:00 - Sist endret 5. okt. 2020 15:12