Gjøre lydopptak høsten 2020

Det er mulig å gjøre intervju og andre lydopptak på en ordinær lydopptaker. Dette forutsetter at du har forsøkt nettskjema diktafon først, og testet dette grundig. 

Benytter du annen opptaker, skal den ikke ha noen tilkoblingsmuligheter, som wifi eller bluetooth. Dersom du har tilgang på kryptert opptaker, er dette å foretrekke.

Du trenger ikke gi NSD spesiell informasjon om at du bruker en slik opptaker. 

Instituttet har opptakere til utlåns hos ekspedisjonen. Kontakt ekspedisjonen for spørsmål og booking. Vi har dessverre ikke krypterte opptakere til utlåns, men har bedt SV-fakultetet se på hvorvidt vi kan tilby dette.

Vi anbefaler at du noterer underveis i intervjuet på papir, i tillegg til opptak.

Publisert 1. okt. 2020 13:02 - Sist endret 6. nov. 2020 09:33