Ofte stilte spørsmål om undervisningsopptaket ved SV-fakultetet

Her finner du vanlige spørsmål og svar om Studentweb og undervisningsopptak.

  1. Jeg kommer meg ikke videre når jeg søker plass på emne / får ikke valgt seminarer

  • Bla nedover i boksen du velger semester i. Ofte er ikke rullefeltet synlig, men dersom du blar nedover (scroller) vil du se rullefeltet og det du trenger for å fortsette registreringen.

  2. Jeg ønsker å ta opp eksamen i et emne, hvordan gjør jeg dette?

  • Logg deg inn i Studentweb, finn emnet under "Resultater" og trykk på "Ta emnet på nytt". Velg deretter "Ønsker ikke undervisning", og meld deg kun til eksamen.
  • Et annet alternativ er å gå til semesteret du opprinnelig avla emnet, og melde deg til eksamen der. I noen emner må du ta undervisningen på nytt, dette finner du informasjon om på emnesiden.

  3. Jeg finner ikke emnet jeg ønsker å ta, og det er ikke mulig å søke det opp i utdanningsplanen. Hva gjør jeg?

  • Hvis dette er et obligatorisk emne, ligger emnet allerede i utdanningsplanen, enten under et tidligere eller senere semester. Huk av for «Vis tidligere semestre». Emnet vil ligge under semesteret det er tenkt at du skal avlegge det i henhold til anbefalt studieløp.

  4. Jeg mangler semesteret i utdanningsplanen og får ikke lagt til emner

  • Utdanningsplanen er lagt opp med utgangspunkt i at du fullfører studiet på normert tid.
  • Hvis du bruker lenger tid enn tre år på en bachelorgrad, må det legges til ekstra semestre i utdanningsplanen din manuelt. Ta kontakt med SV-info dersom du har behov for dette.

  5. Jeg får ikke opp "Neste", "Fullfør"  eller "Fortsett registreringen"-knappen. Hva gjør jeg?

  • Prøv å logge ut/inn av Studentweb, eller alternativt prøv en annen nettleser. 

  6. Jeg får beskjed om at utdanningsplanen min er full når jeg forsøker å legge til emner. Hva gjør jeg?

  • Utdanningsplanen speiler oppbyggingen til studieprogrammet ditt som du kan se på programsiden under "Oppbygging og gjennomføring". Det vil si at du maksimalt kan ha det antall studiepoeng som inngår i graden i utdanningsplanen din (eks. maksimalt 180 studiepoeng hvis du går på et bachelorprogram), og du må videre ha riktig antall studiepoeng i hver emnekategori. 
  • Hvis du ønsker å ta flere emner enn det som kan inngå i utdanningsplanen må du søke plass utenfor utdanningsplanen. Dette gjør du ved å søke opp emnet under "Aktive emner". Du får ikke rangeringspoeng for emner du søker plass på utenfor utdanningsplanen. 
  • Hvis du ønsker å gjøre endringer i utdanningsplanen din (for eksempel slette emner fra planen) må du sende inn skjema for endring av utdanningsplan.

  7. Hvilke emner vil stå på vitnemålet mitt?

  • Det er emnene som ligger i utdanningsplanen din som vil fremkomme på vitnemålet ditt. Du vil se dette i Studentweb under "Status og oversikt" i utdanningsplanen din. 

  8. Jeg har søkt på emner, men er usikker på om jeg har gjort det riktig. Det er to røde kryss ved emnene og står "Avventer behandling"/"Opptak pågår". Skal det være sånn?

  • Ja, det er riktig. Du vil få svar når opptaket publiseres 14. juni. Om du har fått innvilget opptak, skal det stå i Studentweb. Er alt i orden, skal det være to grønne kryss ved emnet og stå "Søknad innvilget". Du skal automatisk bli meldt opp til eksamen hvis du har fått plass på undervisningen, men du bør dobbeltsjekke at du har blitt eksamensmeldt.

  9. Jeg har søkt plass på et emne, men det ligger i et annet semester i utdanningsplanen.

  • Så lenge du søker plass på emne i riktig emnekategori, for eksempel fordypning eller 40-gruppe, har det ingenting å si om emnet ligger i et annet semester.

  Spørsmål?

  Kontakt SV-info

   

  Publisert 26. nov. 2020 11:53 - Sist endret 16. mai 2022 12:18