Jonas Kure Buer

Bilde av Jonas Kure Buer
English version of this page
Telefon +47-22858262
Mobiltelefon +4740453367
Treffetider Mandag 10:00-12:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Medisinsk antropologi.

Medisin, sykdom, lege-pasient-samhandling, legemidler.

Doktorgradsarbeid basert på feltarbeid i en norsk helseinstitusjon.

Tidligere arbeid i Japan var rettet mot den rollen kroppslige praksiser spiller i dannelsen av ulikhet/hierarki.

Bakgrunn

Mastergrad (2007) i sosialantropologi, basert på feltarbeid i en japansk studenidrettsforening.

Utdannelse fra Sosialantropologisk institutt ved UiO (2007), Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO (2005).

Emneord: Norge, Japan, medisinsk antropologi, legemidler, sykdom, klinisk kommunikasjon

Publikasjoner

Buer, Jonas Kure. 2014. "Origins and impact of the term ‘NSAID’." Inflammopharmacology:1-5. doi: 10.1007/s10787-014-0211-2.

Buer, Jonas Kure. 2007. Kropp og makt i en japansk studentaikidoforening. Oslo: J.K. Buer.

Se alle arbeider i Cristin

  • Buer, Jonas Kure (2016). Når medisinen blir din fiende. Aftenposten Viten.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mai 2010 08:12 - Sist endret 23. aug. 2018 15:18