Jonas Kure Buer

Bilde av Jonas Kure Buer
English version of this page
Telefon +47 22858262
Rom 710
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Revmatologi, antistoffbaserte legemidler, medisinsk kunnskap.

Kronisk kunnskap (2019-2022)

Kronisk kunnskap er en studie av revmatologisk kunnskap om sykdom og legemiddelbehandling, og om revmatikeres deltakelse i denne kunnskapen. Det tar sikte på å identifisere og beskrive mekanismene som styrer hvordan antakelser om legemidler som effektive og trygge oppstår og prosessene som bl.a. leder til at pasienter og helsepersonell tror eller ikke tror på legemidlers effekt. Ved å kombinere antropologiske perspektiver på kunnskap, legemidler og sykehuskultur, tar prosjektet sikte på å utvikle en pasientsentrert teori om hvordan kunnskap om legemidler oppstår, endres og reproduseres i konkrete situasjoner der pasienter, helsepersonell og andre samhandler. Den skal også kunne gjøre rede for hvordan sosiale faktorer avgjør formen kunnskapen tar, og påvirker pasienters muligheter for deltakelse i kunnskapen og i avgjørelser om egen behandling.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Norsk revmatikerforbund.

Bakgrunn

PhD (2017) i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo

Mastergrad (2007) i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo

Emneord: Medisinsk antropologi, legemidler, sykdom, kunnskap

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Buer, Jonas Kure (2016). Når medisinen blir din fiende. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mai 2010 08:12 - Sist endret 8. des. 2020 09:27