Møte nr. 5/2017 i Instituttstyret SAI

17. oktober 2017, kl. 1215 - 13.15, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Marit Melhuus, Christian Krohn-Hansen, Nefissa Naguib, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Oddmund Toft, Marie Vesterlid

Fra administrasjonen: Terje Hegge (gikk etter O-sak 3), Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

O-sak 1

 
O-SAK 2

Regnskap annet tertial 2017

T2 SAI

 

 

Ordinære saker

V-SAK 3

Utlysning av 1-2 førsteamanuensisstillinger

V-sak 3

Vedtak: Styret vedtar å lyse ut 1-2 stillinger som førsteamanuensis, og får revidert utlysningstekst på epost, med en kommentarfrist.

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 18. okt. 2017 15:12 - Sist endret 18. okt. 2017 15:26