Møte nr. 1/2017 i Instituttstyret SAI

 

7. februar 2017, kl. 1215 - 13.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tom Bratrud, Alf Jensen, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2016

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

 
O-SAK 2 Regnskap 2016

Saksdokumenter:

Regnskapsrapport SAI 2016

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3

Tilsetting av professor II

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Vedtak:

Instituttstyret forlenger Penelope Harvey i 20 % midlertidig stilling som professor II (SKO 8013) ved Sosialantropologisk institutt for perioden 01.01.2017 - 31.12.2019. Stillingen forutsetter delfinansiering fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 8. feb. 2017 10:57 - Sist endret 8. feb. 2017 14:15