Antropress

Antropress er sosialantropologistudentenes eget, tradisjonsrike tidsskrift.

Utgivelser

Tidsskriftet ble for første gang utgitt i 1973 og har opp gjennom tidene endret form flere ganger. Etter noen års dvale ble tidsskriftet endelig gjenreist med brask og bram i 2008. Den første papirutgaven ble distribuert på Blindern høsten 2008, og hver eneste utgave ble raskt revet vekk. Tidsskriftet kommer med ca. fire utgaver i året. Hver utgave har et bestemt tema som bestemmes av redaksjonen.

Redaksjon og temaer

Tidsskriftet lages av redaksjonen som består av studenter fra både lavere og høyere grad, samt noen eksterne bidragsytere. Det har artikler av vitenskapelig art, så vel som av mer humoristisk og sosial art. I Antropress vil det også være mulig å finne ut om hva som skjer i forbindelse med studentpolitikk, så vel som sosiale aktiviteter. Som redaksjonsmedlem i Antropress får man god trening i skriving og respons. Det er også mulig å delta med illustrasjon og layout.

Antropress publiserer artikler på internett og har sine egne websider. I tillegg finnes Antropress på Facebook. Kontakt Antropress på e-post.

Publisert 6. okt. 2010 12:58 - Sist endret 14. aug. 2019 14:22