English version of this page

ANTHUSIA

ANTHUSIA (Anthropology of Human Security in Africa) er et tverrfaglig forskningsprosjekt der 15 stipendiater jobber med spørsmål knyttet til helse, flykntinger, miljø og energi i Afrika.

I prosjektet ANTHUSIA (Anthropology of Human Security in Africa) jobber 15 stipendiater med spørsmål knyttet til blant annet helse, flyktninger, miljø og energi. Forskningen skal gi kunnskap om hvordan organisasjoner som jobber i Afrika bedre kan takle noen av de største utfordringene på det afrikanske kontinentet.

Fire europeiske universiteter samarbeider om forskningsprosjektet. Disse er Aarhus universitet (Danmark), University of Edinburgh (Storbritannia), University of Leuven (Belgia) and Universitetet i Oslo (Norway).

Les mer om Anthusia på prosjektets nettside (engelsk).

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Publisert 1. des. 2017 09:54 - Sist endret 8. aug. 2019 15:29

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere