English version of this page

ANTHUSIA

Hvordan skaper mennesker i Afrika framtidsmuligheter og trygghet?

Foto: Nicolas Wainwright 

I prosjektet ANTHUSIA (Anthropology of Human Security in Africa) jobber 15 stipendiater med spørsmål knyttet til blant annet helse, flyktninger, miljø og energi. Forskningen skal gi kunnskap om hvordan organisasjoner som jobber i Afrika bedre kan takle noen av de største utfordringene på det afrikanske kontinentet.

Fire europeiske universiteter samarbeider om forskningsprosjektet. Disse er Aarhus universitet (Danmark), University of Edinburgh (Storbritannia), University of Leuven (Belgia) and Universitetet i Oslo (Norway).

Les mer om Anthusia på prosjektets nettside (engelsk).

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Publisert 5. mars 2020 11:21 - Sist endret 23. mars 2021 09:41

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere