Stine Nygård

Bilde av Stine Nygård
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Digital og fysisk seksualatferd

  • Bildebaserte seksuelle overgrep

  • Stress, mestring og sosial støtte

  • Sosial kognisjon

  • Helseintervensjoner og atferdsendring

PhD-prosjekt

Prosjektet har som mål å fremskaffe kunnskap om hvordan bildebaserte seksuelle overgrep oppleves, forstås og håndteres av ungdom og unge voksne i Norge. Gjennom en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder undersøkes ulike sider av problemstillingen, med fokus på tre av de involverte partene: utsatte, utøvere og tilskuere.

Bakgrunn

2020 →         Stipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

2018 – 2019  Vit.ass., Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

2016 – 2018  M.Phil i Psykologi, Universitetet i Oslo

2011 – 2013  B.A. i Psykologi, Universitetet i Tromsø

Emneord: Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

  • Nygård, Stine & Kvalem, Ingela Lundin (2021). De usynlige ofrene for nakenbildespredning. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
  • Nygård, Stine & Kvalem, Ingela Lundin (2021). Adolescent sexting: The importance of relationship context to its associations with risk-factors .
  • Nygård, Stine (2020). Nakenbildedeling blant ungdom i Norge - Forekomst og personfaktorer.
  • Nygård, Stine (2019). Slutshaming 2.0. Fett. ISSN 1504-1921.
  • Nygård, Stine & Kvalem, Ingela Lundin (2018). Ikke si til ungdommen: «Ikke send nakenbilder» . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2020 16:09 - Sist endret 9. feb. 2022 15:39