Stine Nygård

Faglige interesser

  • Digital og fysisk seksualatferd

  • Bildebaserte seksuelle overgrep

  • Helseintervensjoner og atferdsendring

PhD-prosjekt

Prosjektet har som mål å fremskaffe kunnskap om erfaringene til ungdom og unge voksne i Norge som har blitt utsatt for, eller har utsatt andre for, ikke-samtykkende deling av private seksuelle bilder eller videoer. I prosjektets første forskningsfase vil det gjennomføres to kvalitative delstudier. Den første delstudien vil undersøke hvordan unge personer opplever og håndterer det å bli utsatt for bildespredning. Den andre delstudien vil undersøke hvordan unge utøvere forstår årsakene til og konsekvensene av slike hendelser. Funnene fra disse delstudiene vil danne grunnlaget for en spørreundersøkelse som skal utføres i den neste forskningsfasen, med mål om å undersøke statistiske sammenhenger mellom ulike psykososiale faktorer og unge personers erfaringer med det å bli utsatt for og/eller utsette andre for ikke-samtykkende deling av private seksuelle bilder eller videoer.

Bakgrunn

2020 →         Stipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

2018 – 2019  Vit.ass., Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

2016 – 2018  M.Phil i Psykologi, Universitetet i Oslo

2011 – 2013  B.A. i Psykologi, Universitetet i Tromsø

Emneord: Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 19. aug. 2020 16:09 - Sist endret 23. sep. 2020 16:33