Ludvig Daae Bjørndal

Bilde av Ludvig Daae Bjørndal
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Betydningen av genetiske og miljømessige faktorer for psykiske lidelser (bl.a. depresjon, spiseforstyrrelser)

  • Traumer og psykiske lidelser

  • Bruk av genetisk informative forskningsdesign

  • Kausal modellering

  • Lykke («wellbeing») og livskvalitet

  • Anvendelse av psykologisk kunnskap blant samfunnsaktører, bl.a. vitnepsykologi

  • Perinatal depresjon

PhD-prosjektet

Mitt PhD-prosjekt har tittelen «Homo sociabilis and genomics of the good life. Rethinking wellbeing and social relations – the role of genetic and environmental factors». I prosjektet anvender vi blant annet genetisk informative design for å studere livskvalitet. Sentrale spørsmål er hvordan vi best kan forstå livskvalitet, hva som er viktige faktorer som har betydning for menneskers livskvalitet, og hvordan livskvalitet henger sammen med sosiale relasjoner. Prosjektet benytter blant annet data fra Nasjonalt Tvillingregister og den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa).

Mine primære forskningsinteresser er hvilke faktorer som påvirker psykiske vansker og livskvalitet, sammenhenger mellom opplevelse av traumer og psykiske lidelser, og statistisk modellering i observasjonell forskning. I tillegg er jeg interessert i forebyggende tiltak rettet mot psykiske vansker og trivsel. Jeg er også involvert i forskning på kunnskap om vitnepsykologi blant ulike aktører i rettssystemet.

Mine vitenskapelige publikasjoner er tilgjengelige på min Google Scholar-profil.

Undervisning

PSYC4320 - Anvendt personlighetspsykologi

PSYC2302 - Profesjonsforberedende (3)

PSYC2502 – Profesjonsforberedende (4) / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid

PSYC1100 - Innføring i metode

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2021). Jeg har tidligere vært involvert i forskning ved flere institusjoner, blant annet Universitetet i Oslo, Centre for Evidence and Implementation (Melbourne, Australia), Politihøgskolen og Policy Research Group ved University of Cambridge (UK).

Jeg er ansatt som stipendiat ved forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo. Vi samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskere, ved en rekke ulike akademiske institusjoner.

Priser

2021 Leonard E. Gibbs Award fra the Campbell Collaboration.

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, PROMENTA, Genetikk, livskvalitet, wellbeing, Vitnepsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2022 17:29 - Sist endret 30. aug. 2022 09:27