Karl Halvor Teigen

Professor emeritus
Bilde av Karl Halvor Teigen
English version of this page
Mobiltelefon 98 01 41 89 98014189
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kognitiv psykologi (tenkning)

 • Bedømming og beslutningsprosesser

 • Sosial kognisjon

 • Psykologiens historie

 • Subjektiv sannsynlighet

 • Opplevelser av hell og uhell

 • Kontrafaktisk tenkning

Undervisning

 • PSY2301 - Bedømming og beslutningspsykologi

 •  

Bakgrunn

 • Professor i generell psykologi ved Psykologisk institutt, UiO 2001-2011

 • Adjunct research scientist ved Simula Research Laboratory 2013-2019

 • Æresdoktor ved Universitetet I Bergen 2011

 • Professor II ved Institutt for psykologi, UiT 2001-2011

 • Professor i kognitiv psykologi, Universitetet i Tromsø 1991-2001

 • Vit. ass, univ.lektor, førsteamanuensis og professor v. Universitetet i Bergen 1967-1991

 • Cand. psychol. UiO 1966

Verv

 • Medlem av Editorial board for Journal of Behavioral Decision Making, Social Psychological Bulletin og Psychological Theories and Model

Samarbeid

 • Uncertainty Communication and Climate Change (NFR - Simula - Univ. of Essex)

 • Formidling av usikkerhet og risiko (Concept-programmet, NTNU)

Emneord: Sosialpsykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 9. sep. 2020 11:25

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter