English version of this page

Sosialpsykologisk forskningsgruppe

Vi studerer hvordan mennesker, grupper og kulturer oppfatter, samspiller og påvirker hverandre. Sosialpsykologi er et blomstrende forskningsfelt med et stort mangfold av anvendelser. 

Foto: Colourbox.com

Sosialpsykologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo jobber med følgende sentrale spørsmål: Hvorfor tiltrekkes vi av hverandre? Hvorfor oppstår konflikter mellom grupper? Hvordan oppstår emosjoner? Hvordan påvirker følelser beslutningstaking og relasjoner? Hvorfor handler vi ofte irrasjonelt? Hvordan påvirker vi hverandre? Hvordan bør vi kommunisere forskning om klimaendringer? Hvordan er relasjoner kommunisert nonverbalt, og hva forteller det oss om koblingen mellom kropp og kognisjon? Hva kan psykologien lære oss om opplevelse av kunst og religion?

Om gruppen

Forskningsgruppens medlemmer er blant de ledende forskerne i sine fagfelt. De samarbeider om innovative forskningsprosjekter og underviser på bachelor, master, profesjon og PhD-programmet. Gruppen organiserer et ukentlig seminar med foredrag både fra inviterte forelesere og gruppens egne medlemmer.

Presentasjoner i 2017:

  • Adam Galinsky (Columbia Business School). DISCriminability: A model for understanding the conceptual distinctions between statistically correlated and theoretically connected variables
  • Daniel Lakens (TU Eindhoven). Simulating data in R to improve statistical inferences

Gruppen består av forskere på alle nivåer, fra Bachelorstudenter til Professor Emeritus.

Medlemmene i gruppen jobber aktivt med å anvende sine forskningsresultater, for eksempel i markedsføring og design, helseatferd, risikokommunikasjon, prosjektplanlegging, samt matematikkundervisning.

Gruppen inviterer også studenter og folk i næringslivet til å presentere ideer og prosjekter.

Samarbeid

Mahzarin Banaji, Harvard University

Susan Carey, Harvard University

Kitty Dymont, The University of South Africa

Alan Fiske, Social Psychology and Anthropology, UCLA

Steffen Giessner, Erasmus University Rotterdam

Arnold Ho, University of Michigan

Hans Ijzerman, Vrije Universiteit Amsterdam

Nour Kteily, Northwestern University

Siri Leknes, Intervention Centre, Oslo University Hospital

Carlos Navarette, Michigan State University

Ravit Nussinson, The Open University of Israel

Milan Obaidi, Harvard University

Karthik Panchanathan, University of Missouri

Michael Bang Petersen, Aarhus University

Susanne Quadflieg, University of Bristol

Jim Sidanius, Harvard University

Sven Waldzus, Social Psychology, ISCTE-IUL, Lisboa

Lei Zhu, Fudan University, Shanghai

Lene Araoe, Aarhus University

Studieprogrammer og emner

Masterprogrammet i psykologi

Ressurser

Gruppen disponerer et laboratorium med syv datamaskiner og en psykofysiologi-lab for EMG og EEG.

Publisert 5. mai 2015 11:03 - Sist endret 9. mai 2022 13:28