Christian Andres Palacios Haugestad

Faglige interesser

 • Miljøaktivisme

 • Miljø- og klima-psykologi

 • Språk og ideologi

 • Klima-følelser

Mitt PhD-prosjekt er en del av det tverrfaglige prosjektet UIO:Norden – Tvisyn på nordisk natur – Gave, Skyld, Nåde – der jeg skal se på hvilke muligheter og begrensninger ligger i bruken av emosjonsladde ord (som f.eks. klimaangst, flyskam og økosorg) i klimakommunikasjon. Jeg er interessert i hvordan mennesker virker fremmedgjort fra naturen og psykologiens mulige rolle i å legge til rette for miljøengasjement blant unge. Tidligere har jeg forsket på ubehaget ved å anerkjenne koblingen mellom kjøtt og dyr, og følelsen av felleskap som katalysator for skolestreik-for-klima-bevegelsen i Norge.

Bakgrunn

Utdanining:

 • 2021 → PhD-stipendiat; UIO: Norden Tvisyn på nordisk natur

 • 2018 – 2020: Master i helse-, utvikling-, og samfunns-psykologi ved UIO. Spesialisering innen kultur og samfunnspsykologi og klima-, og miljø-psykologi.

 • 2018: Flerkulturell og kritisk pedagogikk; UNAN, Leon, Nicaragua

 • 2014 – 2017: Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi ved UIO.

 • 2012 – 2014: Psicología Clínica – Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador

Jobb:

 • 2020 – 2021: Organisasjonsrådgiver i miljø- og utviklings- organisasjonen Spire

 • 2018 - 2020: Seminarleder i Innføring i Metode, og Sosial- og Personlighetspsykologi, Universitetet i Oslo

 • 2017 – Forskningsassistent Politihøyskolen i Oslo

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Kritisk psykologi, Miljøpsykologi
Publisert 21. juni 2021 13:22 - Sist endret 24. aug. 2021 15:09