Anna Ivanova

Bilde av Anna Ivanova
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid 

  • Helseatferd og atferdsendring 

  • Screening 

  • Psykoonkologi

Prosjekter

Doktorgradsprosjekt: Psykologiske seneffekter hos overlevende etter øre-, nese-, halskreft (ØNHK). Prosjektet er en del av PROCCA (Protons contra cancer): UiO: Life Science - konvergensmiljø.

Målet med doktorgradsprosjektet er å studere langsiktige effekter på kroppsbilde, seksuell helse, samt fatigue/arbeidshemming etter behandling av øre-, nese-, halskreft.

Screening: Påvirkningsfaktorer for mammografiscreening i Norge (Mastergradsprosjekt). Studien ble gjennomført som et tillegg til The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS), et internasjonalt tverrkulturelt samarbeidsprosjekt om kartlegging av tilfredshet med bryststørrelse. Den norske delstudien hadde fokus på brystkreftscreening og på psykologiske påvirkningsfaktorer for mammografiscreening.

Bakgrunn

2020 →    Doktorgradsstipendiat, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

2019   M.Phil. i Psykologi, retning Helse, Utvikling og Samfunn, Universitetet i Oslo 

2017   B.A. i Psykologi, fordypning i Helsepsykologi, Universitetet i Oslo 

2013   Spesialistgrad i Lingvistikk, Oversettelse og Tolking, PNRPU, Russland

 

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi, Sosialpsykologi

Publikasjoner

  • Ivanova, Anna & Kvalem, Ingela Lundin (2021). Psychological predictors of intention and avoidance of attending organized mammography screening in Norway: applying the Extended Parallel Process Model. BMC Women's Health. ISSN 1472-6874. 21. doi: 10.1186/s12905-021-01201-y.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ivanova, Anna & Kvalem, Ingela Lundin (2020). Påvirkningsfaktorer for mammografiscreening i Norge. En oversiktsrapport til Kreftregisteret.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2020 14:37 - Sist endret 23. nov. 2021 14:11