Ann-Marie G. de Lange

Postdoktor

Foto: Kirsten Sjøwall

Faglige interesser

 • Hjerneavbilding (MRI)

 • Aldersrelaterte endringer i hjerne og kognisjon 

 • Nevrokognitiv plastisitet

 • Kvinnehelse

 • Psykiske lidelser

 • Klinisk nevropsykologi

Utdannelse

 • 2017 PhD - Universitetet i Oslo
 • 2012 Cand. Psychol - Universitetet i Oslo

Bakgrunn

 • 2021 - SNSF Ambizione fellow, Laboratoire de Recherche en Neuroimagerie (LREN), CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Switzerland
 • 2019 - 2021 Postdoctoral research fellow (NFR mobilitetsstipend), Department of Psychiatry & Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging, University of Oxford
 • 2018 - 2019: Postdoc, UiO NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser
 • 2017 - 2018: Forsker, Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2015: Gjesteforsker, Oxford Centre for functional MRI of the Brain (FMRIB), University of Oxford, UK
 • 2013 - 2017: Doktorgradsstipendiat, Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 23. sep. 2019 08:33 - Sist endret 31. mai 2021 15:48

Prosjekter