English version of this page

Ensomhet og hjernehelse hos voksne og eldre (avsluttet)

Ensomhet representerer et betydelig helseproblem i befolkningen: Mer enn ni millioner voksne i UK rapporterer at de ofte eller alltid føler seg ensomme, mens fire av ti Nordmenn føler seg ensomme i dagliglivet.

Om prosjektet

Epidemiologiske studier viser at ensomhet har betydning for hjernehelse, og at det å føle seg ensom kan doble risikoen for Alzheimer sykdom. Voksne over 80 rapporterer høyest grad av ensomhet, og vi vet at man med økende alder blir mer sårbar for risikofaktorer slik som tap av partner og det å bo alene. De fleste kampanjer for å bekjempe ensomhet fokuserer derfor på å øke sosial aktivitet i den eldre populasjonen. Samtidig viser forskning at følelsen av ensomhet kan føre til dårligere hjernehelse uavhengig av hvor sosialt aktiv man er, og mange kjenner seg igjen i at man også kan føle seg ensom i sosiale situasjoner og tilfreds når man er alene. Derfor er det viktige konseptuelle forskjeller mellom objektiv sosial isolasjon, som det å bo alene, og subjektiv ensomhet, som refererer til følelsen av å mangle ønsket sosial kontakt og tilhørighet. Ensomhet representerer også en vesentlig risikofaktor for depresjon, og selv om forekomsten av ensomhet øker med alder, er sammenhengen mellom ensomhet og depresjon stabil gjennom voksenlivet.

Mål

Målet med forskningsprosjektet er å undersøke hva det er som gjør at folk føler seg ensomme, og hvordan ensomhet henger sammen med hjernehelse hos vokse og eldre. Ved å benytte store internasjonale datasett tar studien sikte på å besvare følgende forskningsspørsmål: I) Hvordan bidrar interne faktorer, som personlighetstrekk, og eksterne faktorer, som sosial isolasjon, til ensomhet? II) I hvilken grad utgjør disse faktorene en risiko for dårligere hjernehelse? Ved å øke forståelsen for hva som gjør mennesker sårbare for ensomhet og dårlig hjernehelse vil studien bidra til å forbedre forebyggende tiltak og fremme mental helse i befolkningen.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - mobilitetsstipend) 2019 - 2020.

Publikasjoner

  • Claudia Barth; Stener Nerland; Ann-Marie Glasø de Lange; Laura Anne Wortinger; Eva Hilland; Ole Andreas Andreassen; Kjetil Nordbø Jørgensen & Ingrid Agartz (2021). In Vivo Amygdala Nuclei Volumes in Schizophrenia and Bipolar Disorders. Schizophrenia Bulletin.  ISSN 0586-7614.
  • Ann-Marie Glasø de Lange; Claudia Barth; Tobias Kaufmann; Ivan Maximov; Dennis van der Meer; Ingrid Agartz & Lars Tjelta Westlye (2020). Women's brain aging: effects of sex-hormone exposure, pregnancies, and genetic risk for Alzheimer's disease. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  s 1- 10
  • Ann-Marie Glasø de Lange; Melis Anatürk; Sana Suri; Tobias Kaufmann; James H. Cole; Ludovica Griffanti; Enikő Zsoldos; Daria E.A. Jensen; Nicola Filippini; Archana Singh-Manoux; Mika Kivimäki; Lars Tjelta Westlye & Klaus Ebmeier (2020). Multimodal brain-age prediction and cardiovascular risk: The Whitehall II MRI sub-study. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  222
  • Dani Beck; Ann-Marie Glasø de Lange; Ivan Maximov; Geneviève Richard; Ole Andreas Andreassen; Jan E. Nordvik & Lars Tjelta Westlye (2020). White matter microstructure across the adult lifespan: A mixed longitudinal and cross-sectional study using advanced diffusion models and brain-age prediction. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  224:117441, s 1- 14
  • Melis Anatürk; Tobias Kaufmann; James H. Cole; Sana Suri; Ludovica Griffanti; Enikő Zsoldos; Nicola Filippini; Archana Singh-Manoux; Mika Kivimäki; Lars Tjelta Westlye; Klaus Ebmeier & Ann-Marie Glasø de Lange (2020). Prediction of brain age and cognitive age: Quantifying brain and cognitive maintenance in aging. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.
  • Jaroslav Rokicki; Thomas Wolfers; Wibeke Nordhøy; Natalia Tesli; Daniel Quintana; Dag Alnæs; Geneviève Richard; Ann-Marie Glasø de Lange; Martina Jonette Lund; Linn Christin Bonaventure Norbom; Ingrid Agartz; Ingrid Melle; Terje Nærland; Geir Selbæk; Karin Ester Torun Persson; Jan Egil Nordvik; Emanuel Schwarz; Ole Andreas Andreassen; Tobias Kaufmann & Lars Tjelta Westlye (2020). Multimodal imaging improves brain age prediction and reveals distinct abnormalities in patients with psychiatric and neurological disorders. Human Brain Mapping.  ISSN 1065-9471.  s 1- 13
  • Claudia Barth & Ann-Marie Glasø de Lange (2020). Towards an understanding of women's brain aging: the immunology of pregnancy and menopause. Frontiers in Neuroendocrinology (FIN).  ISSN 0091-3022.  58:100850, s 1- 11

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2019 13:34 - Sist endret 9. feb. 2021 12:05