Daniel Løke

Ph.d.-kandidat
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr

Faglige interesser

Psykolog og doktorgradsstipendiat ansatt ved Sunnaas sykehus HF med variert erfaring innen vurdering og rehabilitering av personer med både medfødte og ervervede hjerneskader, samt langvarig smerteproblematikk. En primær klinisk og forskningsmessig interesse er biopsykososial mekanismeforståelse i arbeid med subjektive helseplager som fatigue og smerter. Foruten dette også en bred interesse for nevropsykologi, helsepsykologi og rehabiliteringspsykologi, og krysningspunktene dem imellom. 

Doktorgradsprosjekt

Opplevelse av fatigue, eller en følelse av utmattelse, tretthet og redusert kapasitet for fysisk og mental aktivitet er svært vanlig etter traumatisk hjerneskade (TBI). Fatigue begrenser livsutfoldelse og mottagelighet for rehabilitering. Vedvarende fatigue er vanlig ved en rekke sykdommer og i normalbefolkningen, og fatigue etter TBI bør sannsynligvis forstås som resultat av både generelle risikofaktorer og TBI-spesifikke faktorer. Forståelsen av hvilke mekanismer som bidrar til utviklingen av langvarig fatigue etter TBI er mangelfull, noe som begrenser utvikling av evidensbaserte og individualiserte behandlingstiltak.

Hovedmålet med studien "Fatigue etter traumatisk hjerneskade" er å bedre forstå hvilke biologiske, kognitive og psykologiske faktorer som er assosiert med vedvarende fatigue etter moderat og alvorlig TBI et halvt og ett år etter skade, samt å utforske generelle og tilstandsspesifikke risikofaktorer for utviklingen av fatigue. Generelle risikofaktorer vil undersøkes gjennom en atferdsgenetisk studie i tilknytning data fra Norsk Tvillingregister, og funnene herfra vil veilede videre analyser i det kliniske utvalget. TBI-studien vil beskrive forekomst og alvorlighetsgrad av vedvarende fatigue, og utforske hvorvidt det er kliniske subgrupper med ulike mekanismer og forløpsformer. Studien vil dermed legge grunnlag for utvikling av kunnskapsbaserte behandlingstiltak.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet "Fatigue etter traumatisk hjerneskade" gjennomføres som et samarbeid mellom kliniske forskningsmiljøer ved Sunnaas sykehus, OUS Ullevål, Lovisenberg sykehus, Universitetet i Oslo og Monash University i Australia, samt i samarbeid med Personskadeforbundet LTN. Studien er finansiert gjennom doktorgradsmidler fra Stiftelsen Dam. 

Bakgrunn

2009 - 2014: Psykologi (profesjon) ved UiO (Cand. Psychol.)

2015 -         : Psykolog ved Avdeling for vurdering, SunHF

2018 - 2022: PhD-stipendiat i prosjektet "Fatigue etter traumatisk hjerneskade"

Forskningsteam

Hovedveileder Marianne Løvstad

Biveileder Nada Hadzic-Andelic

Biveileder Olav Vassend

Biveileder Stein Andersson

Emneord: Nevropsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi

Publikasjoner

Moen, G.K., Løke, D. & Eriksen, H. (2020). «Jeg er så trett» - En tilnærming til forståelse og mestring av fatigue etter ervervet hjerneskade. Ergoterapeuten, 1-2020. 

  • Løke, Daniel; Andelic, Nada; Helseth, Eirik; Vassend, Olav Mandt; Andersson, Stein & Ponsford, Jennie L. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Impact of Somatic Vulnerability, Psychosocial Robustness and Injury-Related Factors on Fatigue following Traumatic Brain Injury—A Cross-Sectional Study. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 11(6), s. 1–19. doi: 10.3390/jcm11061733.
  • Løke, Daniel; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada; Andersson, Stein; Ystrøm, Eivind & Vassend, Olav Mandt (2022). The role of pain and psychological distress in fatigue: a co-twin and within-person analysis of confounding and causal relations. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN 2164-2850. 10(1), s. 160–179. doi: 10.1080/21642850.2022.2033121. Fulltekst i vitenarkiv
  • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Zeldovich, Marina; Løvstad, Marianne & Løke, Daniel [Vis alle 49 forfattere av denne artikkelen] (2020). Frequency of fatigue and its changes in the first 6 months after traumatic brain injury: results from the CENTER-TBI study . Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. 268. doi: 10.1007/s00415-020-10022-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2020 15:52 - Sist endret 25. mars 2020 14:14