Stein Andersson

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Stein Andersson
English version of this page
Telefon +47 22845928
Mobiltelefon +4791683648
Rom S01-18
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Kognitiv- og nevropsykologi

Faglige interesser

Klinisk og kognitiv nevropsykologi relatert til pasientgrupper med ulike somatiske, nevrologiske og nevropsykiatriske/psykiatriske tilstander med bruk av nevropsykologisk testmetodikk og elektrofysiologiske (ERP) metoder. I pågående prosjekter er jeg involvert i forskning på nevrokognitive endringer og mekansismer hos pasienter med affektive lidelser, nevropsykologiske effekter av nevrokirurgisk behandling ved Parkinson sykdom, nevropsykologiske følgetilstander etter kreftbehandling hos ulike pasientgrupper.

Undervisning

Bakgrunn

 • 2007-2012: Førsteamanuensis II, Inst. for biologisk og medisinsk psykologi, Universietet i Bergen

 • 2003-2012: Seksjonsleder ved Avd. for Nevropsykiatri og psykosomatisk med., Rikshospitalet (OUS)

 • 2001-2002: Postdoc Lab. for Affective Neuroscience, University of Wisconsin – Madison

 • 2000-2001: Postdoc Sunnaas sykehus

 • 1996-1999: Dr.gradsstipendiat Sunnaas sykehus/UiO

 • 1989-1996: Spesialpsykolog ved Sunnaas sykehus

 • 1987-1989: Psykolog i barne- og ungdomspsykiatrien Vestfold

 • 1985-1987: Psykolog i PPT og spesialskole

 • Dr. philos., UiO – 2001

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi (NPF) – 1992

 • Cand. psychol. fra UiO – 1985

Priser

Bjørn Christianssens Minnepris for 2008 (sammen med Nils Inge Landrø)

Verv

2010 - Leder av Norsk forum for Nevropsykiatri (NFN)

Samarbeid

 • Avd. for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, OUS – Rikshospitalet.

 • Nevrologisk avdeling, OUS – Rikshospitalet.

 • Barnemedisinsk avd., OUS – Rikshositalet

 • Radiumhospitalet (OUS)

 • Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Hestad, Knut & Andersson, Stein (2021). Er COVID-19 sykdom assosiert med nevropsykologiske følgetilstander?. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  (1), s 16- 22
 • Puhr, Anita; Ruud, Ellen; Anderson, Vivki; Due-Tønnessen, Bernt Johan; Skarbø, Anne-Britt; Finset, Arnstein & Andersson, Stein (2021). Executive Function and Psychosocial Adjustment in Adolescent Survivors of Pediatric Brain Tumor. Developmental Neuropsychology.  ISSN 8756-5641.  46, s 149- 168 . doi: 10.1080/87565641.2021.1900191
 • Feyer, Frida Karine; Andersson, Stein; Büchmann, Camilla Bakkalia; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Vaskinn, Anja (2020). Social perception predicts awareness of illness in persons with schizophrenia. Journal of Nervous and Mental Disease.  ISSN 0022-3018.  208(9), s 701- 705 . doi: 10.1097/NMD.0000000000001185 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rygvold, Trine Waage; Hatlestad-Hall, Christoffer; Elvsåshagen, Torbjørn; Moberget, Torgeir & Andersson, Stein (2020). Do visual and auditory stimulus-specific response modulation reflect different mechanisms of neocortical plasticity?. European Journal of Neuroscience.  ISSN 0953-816X.  s 1- 14 . doi: 10.1111/ejn.14964 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bürker, Britta Susanne; Gullestad, Lars; Gude, Einar; Havik, Odd E.; Relbo, Anne; Grov, Ingelin; Andreassen, Arne K.; Fiane, Arnt E; Haraldsen, Ira Hebold; Dew, Mary Amanda; Andersson, Stein & Malt, Ulrik Fredrik (2019). The predictive value of depression in the years after heart transplantation for mortality during long-term follow-up. Psychosomatic Medicine.  ISSN 0033-3174.  81(6), s 513- 520 . doi: 10.1097/PSY.0000000000000702 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frøyhaug, Mathias; Andersson, Stein; Andreassen, Ole Andreas; Ueland, Torill & Vaskinn, Anja (2019). Theory of mind in schizophrenia and bipolar disorder: psychometric properties of the Norwegian version of the Hinting Task. Cognitive Neuropsychiatry.  ISSN 1354-6805.  24(6), s 454- 469 . doi: 10.1080/13546805.2019.1674645 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hypher, Ruth Elizabeth; Brandt, Anne Elisabeth; Risnes, Kari Ravndal; Rø, Torstein Baade; Skovlund, Eva; Andersson, Stein; Finnanger, Torun Gangaune & Stubberud, Jan (2019). Paediatric goal management training in patients with acquired brain injury: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9:e029273(8), s 1- 12 . doi: 10.1136/bmjopen-2019-029273 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mattsson, Tone Stokkereit; Lind, Ola; Follestad, Turid; Grøndahl, Kjell; Wilson, Wayne; Nicholas, Jude; Nordgård, Ståle & Andersson, Stein (2019). Electrophysiological characteristics in children with listening difficulties, with or without auditory processing disorder. International Journal of Audiology.  ISSN 1499-2027.  58(11), s 704- 716 . doi: 10.1080/14992027.2019.1621396 Vis sammendrag
 • Myhre, Marianne; Jacobsen, Henrik Børsting; Andersson, Stein & Stubhaug, Audun (2019). Cognitive Effects of Perioperative Pregabalin: Reply. Anesthesiology.  ISSN 0003-3022.  131(3), s 753- 754 . doi: 10.1097/ALN.0000000000002872
 • Myhre, Marianne; Jacobsen, Henrik Børsting; Andersson, Stein & Stubhaug, Audun (2019). Cognitive Effects of Perioperative Pregabalin: Secondary Exploratory Analysis of a Randomized Placebo-controlled Study.. Anesthesiology.  ISSN 0003-3022.  130(1), s 63- 71 . doi: 10.1097/ALN.0000000000002473
 • Puhr, Anita; Ruud, Ellen; Anderson, Vicki; Due-Tønnessen, Bernt Johan; Skarbø, Anne-Britt; Finset, Arnstein & Andersson, Stein (2019). Social attainment in physically well-functioning long-term survivors of pediatric brain tumour; the role of executive dysfunction, fatigue, and psychological and emotional symptoms. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011.  s 1- 26 . doi: 10.1080/09602011.2019.1677480 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjerknes, Silje Kristin; Toft, Mathias; Konglund, Ane; Pham, Uyen Ha Gia; Waage, Trine Rygvold; Pedersen, Lena; Skjelland, Mona; Haraldsen, Ira Hebold; Andersson, Stein; Dietrichs, Espen & Skogseid, Inger Marie (2018). Multiple microelectrode recordings in STN-DBS surgery for Parkinson's disease: a randomized study. Movement Disorders Clinical Practice.  ISSN 2330-1619.  5(3), s 296- 305 . doi: 10.1002/mdc3.12621 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Puhr, Anita; Ruud, Ellen; Anderson, Vicki; Due-Tønnessen, Bernt Johan; Skarbø, Anne-Britt; Finset, Arnstein & Andersson, Stein (2018). Self-reported executive dysfunction, fatigue, and psychological and emotional symptoms in physically well-functioning long-term survivors of pediatric brain tumor.. Developmental Neuropsychology.  ISSN 8756-5641.  s 1- 17 . doi: 10.1080/87565641.2018.1540007
 • Vaskinn, Anja; Andersson, Stein; Østefjells, Tiril; Andreassen, Ole Andreas & Sundet, Kjetil Søren (2018). Emotion perception, non-social cognition and symptoms as predictors of theory of mind in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  85, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.comppsych.2018.05.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Værøy, Henning; Adori, Csaba; Legrand, Romain; Lucas, Nicolas; Breton, Jonathan; Cottard, Caroline; do Rego, Jean-Claude; Duparc, Céline; Louiset, Estelle; Lefebvre, Hervé; Déchelotte, Pierre; Western, Elin; Andersson, Stein; Hökfelt, Tomas & Fetissov, Sergueï O. (2018). Autoantibodies reactive to adrenocorticotropic hormone can alter cortisol secretion in both aggressive and nonaggressive humans. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  115(28), s E6576- E6584 . doi: 10.1073/pnas.1720008115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zak, Nathalia; Moberget, Torgeir; Bøen, Erlend; Boye, Birgitte; Waage, Trine Rygvold; Dietrichs, Espen; Harkestad, Nina; Malt, Ulrik Fredrik; Westlye, Lars Tjelta; Andreassen, Ole Andreas; Andersson, Stein & Elvsåshagen, Torbjørn (2018). Longitudinal and cross-sectional investigations of long-term potentiation-like cortical plasticity in bipolar disorder type II and healthy individuals. Translational Psychiatry.  ISSN 2158-3188.  8(103) . doi: 10.1038/s41398-018-0151-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bürker, Britta Susanne; Gude, Einar; Gullestad, Lars; Grov, Ingelin; Relbo, Anne; Andreassen, Arne K.; Havik, Odd E.; Dew, Mary Amanda; Fiane, Arnt E; Haraldsen, Ira Hebold; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2017). Cognitive function among long-term survivors of heart transplantation. Clinical Transplantation.  ISSN 0902-0063.  31(12), s 1- 8 . doi: 10.1111/ctr.13143
 • Bürker, Britta Susanne; Gullestad, Lars; Gude, Einar; Relbo, Anne; Grov, Ingelin; Hol, Per Kristian; Andreassen, Arne K.; Arora, Satish; Dew, Mary Amanda; Fiane, Arnt E; Haraldsen, Ira Hebold; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2017). Cognitive function after heart transplantation: Comparing everolimus-based and calcineurin inhibitor-based regimens. Clinical Transplantation.  ISSN 0902-0063.  31(4) . doi: 10.1111/ctr.12927
 • Hauger, Solveig Lægreid; Olafsen, Kjell; Schnakers, Caroline; Andelic, Nada; Nilsen, Kristian Bernhard; Helseth, Eirik; Funderud, Ingrid; Andersson, Stein; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2017). Cognitive event-related potentials during the sub-acute phase of severe traumatic brain injury and their relationship to outcome. Journal of Neurotrauma.  ISSN 0897-7151.  34(22), s 3124- 3133 . doi: 10.1089/neu.2017.5062 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mattsson, Tone Stokkereit; Follestad, Turid; Andersson, Stein; Lind, Ola; Øygarden, Jon & Nordgård, Ståle (2017). Normative data for diagnosing auditory processing disorder in Norwegian children aged 7-12 years.. International Journal of Audiology.  ISSN 1499-2027.  57(1), s 10- 20 . doi: 10.1080/14992027.2017.1366670 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mikkelsen, Rebecka; Rødevand, Linn Nilsen; Wiik, Ulrikke Straume; Zahl, Sverre Morten; Berntsen, Torhild; Skarbø, Anne-Britt; Egge, Arild; Helseth, Eirik; Andersson, Stein & Wester, Knut (2017). Neurocognitive and psychosocial function in children with benign external hydrocephalus (BEH)-a long-term follow-up study.. Child's Nervous System.  ISSN 0256-7040.  33(1), s 91- 99 . doi: 10.1007/s00381-016-3267-z
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schanke, Anne-Kristine; Andersson, Stein; Chatelle, Camille; Schnakers, Caroline & Løvstad, Marianne (2016). The clinical diagnostic utility of electrophysiological techniques in assessment of patients with disorders of consciousness following acquired brain injury: a systematic review. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  32(3), s 185- 196 . doi: 10.1097/HTR.0000000000000267
 • Løvstad, Marianne; Sigurdardottir, Solrun; Andersson, Stein; Grane, Venke Arntsberg; Moberget, Torgeir; Stubberud, Jan & Solbakk, Anne-Kristin (2016). Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult Version in Patients with Neurological and Neuropsychiatric Conditions: Symptom Levels and Relationship to Emotional Distress. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  22(6), s 682- 694 . doi: 10.1017/S135561771600031X
 • Moberget, Torgeir; Gullesen, Eva Hilland; Andersson, Stein; Lundar, Tryggve; Due-Tønnessen, Bernt Johan; Heldal, Aasta; Ivry, Richard B & Endestad, Tor (2016). Patients with focal cerebellar lesions show reduced auditory cortex activation during silent reading. Brain and Language.  ISSN 0093-934X.  161, s 18- 27 . doi: 10.1016/j.bandl.2015.08.004
 • Værøy, Henning; Western, Elin & Andersson, Stein (2016). The Link between Facets of Impulsivity and Aggression in Extremely Violent Prisoners.. Open Journal of Psychiatry.  ISSN 2161-7325.  6(1) . doi: 10.4236/ojpsych.2016.61010
 • Wojniusz, Slawomir; Callens, Nina; Sütterlin, Stefan; Andersson, Stein; De Schepper, Jean; Gies, Inge; Vanbesien, Jesse; De Waele, Kathleen; Van Aken, Sara; Craen, Margarita; Vögele, Claus; Cools, Martine & Haraldsen, Ira Hebold (2016). Cognitive, Emotional, and Psychosocial Functioning of Girls Treated with Pharmacological Puberty Blockage for Idiopathic Central Precocious Puberty. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7 . doi: 10.3389/fpsyg.2016.01053 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finnanger, Torun Gangaune; Olsen, Alexander; Skandsen, Toril; Lydersen, Stian; Vik, Anne; Evensen, Kari A. Indredavik; Catroppa, Cathy; Håberg, Asta; Andersson, Stein & Indredavik, Marit Sæbø (2015). Life after adolescent and adult moderate and severe traumatic brain injury: self-reported executive, emotional, and behavioural function 2-5 years after injury. Behavioural Neurology.  ISSN 0953-4180.  2015:329241 . doi: 10.1155/2015/329241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fretland, Ragnhild Avdem; Andersson, Stein; Sundet, Kjetil Søren; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Vaskinn, Anja (2015). Theory of mind in schizophrenia: Error types and associations with symptoms. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  162(1-3), s 42- 46 . doi: 10.1016/j.schres.2015.01.024
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir; Giacino, Joseph T.; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2015). Neurophysiological Indicators of Residual Cognitive Capacity in the Minimally Conscious State. Behavioural Neurology.  ISSN 0953-4180.  2015, s 1- 12 . doi: 10.1155/2015/145913
 • Kanellopoulos, Adriani; Andersson, Stein; Zeller, Bernward; Tamnes, Christian Krog; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Fosså, Sophie Dorothea & Ruud, Ellen (2015). Neurocognitive Outcome in Very Long-Term Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia After Treatment with Chemotherapy Only. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  63(1), s 133- 138 . doi: 10.1002/pbc.25690
 • Moberget, Torgeir; Andersson, Stein; Lundar, Tryggve; Due-Tønnessen, Bernt Johan; Heldal, Aasta; Endestad, Tor & Westlye, Lars Tjelta (2015). Long-term supratentorial brain structure and cognitive function following cerebellar tumour resections in childhood. Neuropsychologia.  ISSN 0028-3932.  69, s 218- 231 . doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.02.007
 • Pham, Uyen Ha Gia; Andersson, Stein; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Dietrichs, Espen; Malt, Ulrik Fredrik; Skogseid, Inger Marie; Haraldsen, Ira Hebold & Solbakk, Anne-Kristin (2015). Self-Reported Executive Functioning in Everyday Life in Parkinson's Disease after Three Months of Subthalamic Deep Brain Stimulation. Parkinson's Disease.  ISSN 2090-8083.  2015:461453 . doi: 10.1155/2015/461453
 • Pham, Uyen Ha Gia; Solbakk, Anne-Kristin; Skogseid, Inger Marie; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Andersson, Stein; Haraldsen, Ira Hebold; Aarsland, Dag; Dietrichs, Espen & Malt, Ulrik Fredrik (2015). Personality changes after deep brain stimulation in Parkinson's Disease. Parkinson's Disease.  ISSN 2090-8083.  2015:490507 . doi: 10.1155/2015/490507
 • Tamnes, Christian Krog; Zeller, Bernward; Amlien, Inge; Kanellopoulos, Adriani; Andersson, Stein; Due-Tønnessen, Paulina; Ruud, Ellen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2015). Cortical surface area and thickness in adult survivors of pediatric acute lymphoblastic leukemia. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  62(6), s 1027- 1034 . doi: 10.1002/pbc.25386
 • Bøen, Erlend; Hummelen, Benjamin; Elvsåshagen, Torbjørn; Boye, Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2014). Different impulsivity profiles in borderline personality disorder and bipolar II disorder. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  170, s 104- 111 . doi: 10.1016/j.jad.2014.08.033
 • Bøen, Erlend; Westlye, Lars Tjelta; Elvsåshagen, Torbjørn; Hummelen, Benjamin; Hol, Per Kristian; Boye, Turid Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2014). Smaller stress-sensitive hippocampal subfields in women with borderline personality disorder without posttraumatic stress disorder. Journal of Psychiatry & Neuroscience.  ISSN 1180-4882.  39(2), s 127- 134 . doi: 10.1503/jpn.130070.
 • Egeland, Jens; Andersson, Stein; Sundseth, Øyvind Østberg & Schanke, Anne-Kristine (2014). Types or Modes of Malingering? A Confirmatory Factor Analysis of Performance and Symptom Validity Tests. Applied Neuropsychology.  ISSN 0908-4282.  Oct 2, s 1- 12 . doi: 10.1080/23279095.2014.910212
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Moberget, Torgeir; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Malt, Ulrik Fredrik; Andersson, Stein & Westlye, Lars Tjelta (2014). The surface area of early visual cortex predicts the amplitude of the visual evoked potential. Brain Structure and Function.  ISSN 1863-2653. . doi: 10.1007/s00429-013-0703-7
 • Moberget, Torgeir; Gullesen, Eva Hilland; Andersson, Stein; Ivry, Richard B & Endestad, Tor (2014). Generalized Role for the Cerebellum in Encoding Internal Models: Evidence from Semantic Processing. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  34(8), s 2871- 2878 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.2264-13.2014
 • Andersson, Stein; Posserud, Maj-Britt Rocio & Lundervold, Astri (2013). Early and late auditory event-related potentials in cognitively high functioning male adolescents with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders.  ISSN 1750-9467.  7(7), s 815- 823 . doi: 10.1016/j.rasd.2013.03.007
 • Bøen, Erlend; Westlye, Lars Tjelta; Elvsåshagen, Torbjørn; Hummelen, Benjamin; Hol, Per Kristian; Boye, Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Regional cortical thinning may be a biological marker for borderline personality disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  130(3), s 193- 204 . doi: 10.1111/acps.12234
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Andersson, Stein; Andreassen, Ole Andreas; Boye, Turid Birgitte & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Evidence for reduced dentate gyrus and fimbria volume in bipolar II disorder. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15(2), s 167- 176 . doi: 10.1111/bdi.12046
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Andersson, Stein; Lydersen, Stian; Vik, Anne & Indredavik, Marit Sæbø (2013). Differentiated patterns of cognitive impairment 12 months after severe and moderate traumatic brain injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  27(13-14), s 1606- 1616 . doi: 10.3109/02699052.2013.831127
 • Haugaa, Kristina; Andersson, Stein; Vestervik, Tommy Tveit; Amlie, Jan Peder; Jørum, Ellen; Gjerstad, Leif & Taubøll, Erik (2013). Abnormal electroencephalograms in patients with long QT syndrome. Heart Rhythm.  ISSN 1547-5271.  10(12), s 1877- 1883 . doi: 10.1016/j.hrthm.2013.09.070
 • Korsnes, Maria Stylianou; Løvdahl, Hans; Andersson, Stein; Bjørnerud, Atle; Due-Tønnessen, Paulina; Endestad, Tor & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Working memory in recurrent brief depression: an fMRI pilot study. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  149(1-3), s 383- 392 . doi: 10.1016/j.jad.2013.02.017
 • Zeller, Bernward; Tamnes, Christian Krog; Kanellopoulos, Adriani; Amlien, Inge; Andersson, Stein; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta & Ruud, Ellen (2013). Reduced Neuroanatomic Volumes in Long-Term Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. Journal of Clinical Oncology.  ISSN 0732-183X.  31, s 2078- 2085 . doi: 10.1200/JCO.2012.47.4031
 • Andersson, Stein & Landrø, Nils Inge (2012). Nevrokognitive aspekter ved unipolare og bipolare affektive lidelser, I: Tormod Fladby; Stein Andersson & Leif Gjerstad (red.),  Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412149.  Kapillet 13.  s 123 - 129
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Moberget, Torgeir; Bøen, Erlend; Boye, Turid Birgitte; Englin, Nils Olof Andreas; Pedersen, Per Øystein Heiberg; Andreassen, Ole Andreas; Dietrichs, Espen; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2012). Evidence for Impaired Neocortical Synaptic Plasticity in Bipolar II Disorder. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  71(1), s 68- 74 . doi: 10.1016/j.biopsych.2011.09.026
 • Landrø, Nils Inge & Andersson, Stein (2012). Et nevrokognitivt perspektiv på utvikling og behandling av unipolare depresjoner :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(1), s 14- 20
 • Malt, Ulrik Fredrik; Andersson, Stein & Sundet, Kjetil Søren (2012). Supplerende ikke-biologiske undersøkelsesmetoder, I: Ole Andreas Andreassen (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39739-2.  Kapittel 8.  s 173 - 193
 • Sütterlin, Stefan; Andersson, Stein & Vögele, Claus (2011). Inhibition in action – inhibitory components in the behavioral activation system. Journal of Behavioral and Brain Science.  ISSN 2160-5874.  1, s 160- 166 . doi: 10.4236/jbbs.2011.13021
 • Skaali, Tone Margrethe Olsbu; Fosså, Sophie Dorothea; Andersson, Stein; Langberg, Carl W.; Lehne, Gustav & Dahl, Alv A (2011). Is psychological distress in men recently diagnosed with testicular cancer associated with their neuropsychological test performance?. Psycho-Oncology.  ISSN 1057-9249.  20(4), s 369- 377 . doi: 10.1002/pon.1737
 • Skaali, Tone Margrethe Olsbu; Fosså, Sophie Dorothea; Andersson, Stein; Småstuen, Milada Cvancarova; Langberg, Carl W.; Lehne, Gustav & Dahl, Alv A (2011). A prospective study of neuropsychological functioning in testicular cancer patients. Annals of Oncology.  ISSN 0923-7534.  22(5), s 1062- 1070 . doi: 10.1093/annonc/mdq553
 • Skaali, Tone Margrethe Olsbu; Fosså, Sophie Dorothea; Andersson, Stein; Småstuen, Milada Cvancarova; Langberg, Carl W.; Lehne, Gustav & Dahl, Alv A (2011). Self-reported cognitive problems in testicular cancer patients: Relation to neuropsychological performance, fatigue, and psychological distress. Journal of Psychosomatic Research.  ISSN 0022-3999.  70(5), s 403- 410 . doi: 10.1016/j.jpsychores.2010.12.004
 • Andersson, Stein & Landrø, Nils Inge (2010). Unipolare og bipolare affektive lidelser, I: Knut Hestad & Jens Egeland (red.),  Klinisk nevropsykologi. Undersøkelse av voksne pasienter.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251924672.  Kapittel.  s 215 - 230
 • Andersson, Stein; Løvdahl, Hans & Malt, Ulrik Fredrik (2010). Neuropsychological function in unmedicated recurrent brief depression. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  125(1-3), s 155- 164 . doi: 10.1016/j.jad.2009.12.023
 • Skandsen, Toril; Finnanger, Torun Gangaune; Andersson, Stein; Lydersen, Stian; Brunner, Jan Ferenc & Vik, Anne (2010). Cognitive Impairment 3 Months After Moderate and Severe Traumatic Brain Injury: A Prospective Follow-Up Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.  ISSN 0003-9993.  91(12), s 1904- 1913 . doi: 10.1016/j.apmr.2010.08.021
 • Løvdahl, Hans; Andersson, Stein; Hynnekleiv, Torfinn & Malt, Ulrik Fredrik (2009). The phenomenology of recurrent brief depression with and without hypomanic features. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  112, s 151- 164
 • Landrø, Nils Inge & Andersson, Stein (2008). Nevropsykologiske aspekter ved stemningslidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  9, s 1155- 1163
 • Andersson, Stein (2007). "Knut er ikke lenger Knut", I: Erlend Hem; Per Jørgen Wiggen Vaglum; Live Fyrand & Per Nerdrum (red.),  Pasienten og sykdommen. Psykiske faktorer ved somatisk sykdom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37501-7.  kapittel.  s 189 - 196
 • Rand-Hendriksen, Svend; Sørensen, Irene; Homström, Henrik; Andersson, Stein & Finset, Arnstein (2007). Fatigue, cognitive functioning and psychological distress in Marfan syndrome, a pilot study. Psychology, Health & Medicine.  ISSN 1354-8506.  12(3), s 305- 313 . doi: 10.1080/13548500600580824
 • Andersson, Stein (2004). Nevropsykologiske undersøkelser, I: Lena Lande Wekre & Kjersti Vardeberg (red.),  Lærebok i rehabilitering. Når livet blir annerledes.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-746-9.  Kapittel 8.  s 75 - 87
 • Jacobsen, Svenn Erik; Sprenger, Terje; Andersson, Stein & Krogstad, Jan Magne (2003). Neuropsychological assessment and telemedicine: A preliminary study examining the reliability of neuropsychology services performed via telecommunication. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  9, s 472- 478
 • Andersson, Stein & Bergedalen, Anne-Marie (2002). Cognitive correlates of apathy in traumatic brain injury. Neuropsychiatry, Neuropsychology and Behavioral Neurology.  ISSN 0894-878X.  15, s 184- 191
 • Schanke, Anne-Kristine; Stanghelle, Johan K; Andersson, Stein; OPHEIM, ARVE ISAK; Strøm, Vegard & Solbakk, Anne-Kristin (2002). Mild versus severe fatigue in polio survivors: Special characteristics. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  34, s 134- 140
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Andersson, Stein (2002). Assessment of P3a and P3b after moderate to severe brain injury. Clinical EEG.  ISSN 0009-9155.  33, s 102- 110
 • Berstad, Jan; Undseth, Sigrid; Kunz, Reidun; Schanke, Anne-Kristine; Christensen, Sissel & Andersson, Stein (2001). Vurdering av store hjerneskader etter akuttfasen: Vegetativ fungering eller bevarte kognitive funksjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121, s 794- 796

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerstad, Leif; Fladby, Tormod & Andersson, Stein (2013). Demenssykdommer. Årsaker, diagnostikk og behandling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44993-0.  235 s.
 • Fladby, Tormod; Andersson, Stein & Gjerstad, Leif (red.) (2012). Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412149.  228 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berntsen, Torhild; Skarbø, Anne-Britt; Puhr, Anita; Stadskleiv, Kristine & Andersson, Stein (2016). Quality of survival after brain tumor in childhood.
 • Berntsen, Torhild; Skarbø, Anne-Britt; Puhr, Anita; Stadskleiv, Kristine & Andersson, Stein (2016). Quality of survival after brain tumours in childhood. Data from a neuropsychological follow-up program.. Neuro-Oncology.  ISSN 1522-8517.  18 . doi: 10.1093/neuonc/now081.42
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir; Giacino, Joseph T.; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2016). Counting own name -clinical robustness of electrophysiology in assessing residual cognition in disorders of consciousness..
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir & Løvstad, Marianne (2015). Clinical utility of neurophysiological assessment of residual cognition in disorders of consciousness.
 • Andersson, Stein; Moberget, Torgeir; Zak, Nathalia & Elvsåshagen, Torbjørn (2014). Sensory Evoked Potential Modulation – an Index of LTP-like Stimulus-Specific Neocortical Plasticity?.
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Bøen, Erlend; Zak, Nathalia; Moberget, Torgeir; Boye, Turid Birgitte; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2014). Long-term Potentiation-like Cortical Plasticity and Mismatch Negativity in Bipolar II Disorder. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  75(9), s s268- s268
 • Finnanger, Torun Gangaune; Olsen, Alexander; Skandsen, Toril; Lydersen, Stian; Vik, Anne; Evensen, Kari A. Indredavik; Håberg, Asta; Andersson, Stein & Indredavik, Marit Sæbø (2014). Can depressive symptoms and global function in the first year after Traumatic Brain Injury predict executive problems and emotional and behavioral symptoms 3-5 years post-injury?.
 • Finnanger, Torun Gangaune; Olsen, Alexander; Skandsen, Toril; Lydersen, Stian; Vik, Anne; Evensen, Kari A. Indredavik; Håberg, Asta; Andersson, Stein & Indredavik, Marit Sæbø (2014). Diffuse Axonal Injury on early MRI is associated with executive problems and emotional and behavioral symptoms 3-5 years after Traumatic Brain Injury.
 • Hauger, Solveig Lægreid; Olafsen, Kjell; Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Andersson, Stein; Schanke, Anne-Kristine; Becker, Frank; Schnakers, Caroline & Løvstad, Marianne (2014). Repeated sub-acute Event-Related Potentials as predictor of long-term outcome - presentation of a study design and single case data.
 • Zeller, Bernward; Tamnes, Christian Krog; Kanellopoulos, Adriani; Amlien, Inge Kasbohm; Andersson, Stein; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta & Ruud, Ellen (2014). Response to A.A.M. van der Veldt et al. Journal of Clinical Oncology.  ISSN 0732-183X.  32(8), s 852- 853 . doi: 10.1200/JCO.2013.52.5725
 • Bøen, Erlend; Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Hummelen, Benjamin; Hol, Per Kristian; Boye, Turid Birgitte; Andersson, Stein; Karterud, Sigmund & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Reduced Volume in Stress-Sensitive Hippocampal Subfields in Borderline Personality Disorder. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  73(9), s 200S- 200S
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Bøen, Erlend; Moberget, Torgeir; Harkestad, Nina; Boye, Turid Birgitte; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2013). Longitudinal and cross-sectional studies of LTP-like cortical plasticity in subjects with bipolar disorder and healthy controls. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  15, s 120- 120
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Bøen, Erlend; Moberget, Torgeir; Harkestad, Nina; Murison, Robert; Boye, Turid Birgitte; Malt, Ulrik Fredrik & Andersson, Stein (2013). Longitudinal and Cross-Sectional Studies of LTP-Like Cortical Plasticity in Subjects with Bipolar Disorder and Healthy Controls. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  73(9), s 257S- 257S
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Andersson, Stein; Boye, Turid Birgitte & Malt, Ulrik Fredrik (2013). Evidence for Depressive Episode-Induced Volume Reduction of the Dentate Gyrus in Bipolar Disorder: A Longitudinal Study. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  73(9), s 188S- 188S
 • Elvsashagen, Torbjørn; Geier, Oliver; Vera, Elsa; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Andersson, Stein; Andreassen, Ole Andreas; Josefsen, Dag; Malt, Ulrik Fredrik; Blasco, Maria A & Boye, Birgitte (2012). Associations Between Leukocyte Telomere Length and Hippocampal Indices of Stress and Aging. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  71(8), s 46S- 47S
 • Elvsåshagen, Torbjørn; Westlye, Lars Tjelta; Bøen, Erlend; Hol, Per Kristian; Courivaud, Fredric A A; Andersson, Stein; Andreassen, Ole Andreas; Boye, Birgitte & Malt, Ulrik Fredrik (2012). Evidence for Dentate Gyrus Volume Reduction in Bipolar II Disorder and an Age-Related Volume Increase in Healthy Volunteers. Biological Psychiatry.  ISSN 0006-3223.  71(8), s 202S- 202S
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Andersson, Stein; Lydersen, Stian; Indredavik, Marit Sæbø & Vik, Anne (2012). Neuropsychological Function Twelve Months After Moderate to Severe Traumatic Brain Injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 642- 643
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Andersson, Stein; Lydersen, Stian; Indredavik, Marit Sæbø & Vik, Anne (2012). Neuropsychological Function Twelve Months After Moderate to Severe Traumatic Brain Injury.
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Andersson, Stein; Lydersen, Stian; Vik, Anne & Indredavik, Marit Sæbø (2012). Association Between Global Outcome, Measures of Injury Severity and Concurrent Neuropsychological Function 12 Months After Traumatic Brain Injury.
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Andersson, Stein; Lydersen, Stian; Vik, Anne & Indredavik, Marit Sæbø (2012). Improvement In Neuropsychological Function From Three To Twelve Months In Moderate To Severe Traumatic Brain Injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 643- 643
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Andersson, Stein; Lydersen, Stian; Vik, Anne & Indredavik, Marit Sæbø (2012). Improvement In Neuropsychological Function From Three To Twelve Months In Moderate To Severe Traumatic Brain Injury.
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Lydersen, Stian; Vik, Anne; Indredavik, Marit Sæbø & Andersson, Stein (2012). Level Of Impairment Twelve Months After Traumatic Brain Injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 643- 644
 • Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril; Lydersen, Stian; Vik, Anne; Indredavik, Marit Sæbø & Andersson, Stein (2012). Level Of Impairment Twelve Months After Traumatic Brain Injury.
 • Kanellopoulos, Adriani; Andersson, Stein; Zeller, Bernward; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Tamnes, Christian Krog; Amlien, Inge; Fossa, Sophie D. & Ruud, Ellen (2012). Neurocognitive function is reduced in long-term survivors of acute lymphoblastic leukemia treated with chemotherapy only - but poorer performance is not associated with higher treatment burden. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  59(6), s 1106- 1106
 • Andersson, Stein; Posserud, Maj-Britt Rocio & Lundervold, Astri (2011). N170 LATERALIZATION IN HIGH FUNCTIONING MALE ADOLESCENT AUTISM SPECTRUM DISORDER.
 • Bøen, Erlend; Hummelen, Benjamin; Mengshoel, Thomas; Andersson, Stein & Malt, Ulrik Fredrik (2011). Impulsivity in bipolar II and borderline personality disorder. Bipolar Disorders.  ISSN 1398-5647.  13, s 30- 30
 • Skandsen, Toril; Finnanger, Torun G; Andersson, Stein; Kvistad, Kjell Arne & Vik, Anne (2010). Cognitive functioning in relation to early MRI findings in moderate to severe traumatic brain injurymoderate to severe traumatic brain injury.
 • Skandsen, Toril; Vik, Anne & Andersson, Stein (2010). Moderate and Servere Traumatic Brain Injury.
 • Andersson, Stein; Barder, Helene; Hellvin, Tone; Lovdahl, H & Malt, Ulrik Fredrik (2008). Neuropsychological and electrophiysiological indices of neurocognitive dysfunction in bipolar II disorder. International Journal of Neuropsychopharmacology.  ISSN 1461-1457.  11, s 104- 104
 • Elvsashagen, T; Andersson, Stein; Funderud, I; Dietrichs, Espen; Andreassen, Ole Andreas & Malt, Ulrik Fredrik (2008). Assessing cortical plasticity in bipolar disorder? Implications of results from a pilot study of healthy volunteers. International Journal of Neuropsychopharmacology.  ISSN 1461-1457.  11, s 103- 103
 • Malt, Ulrik Fredrik; Andersson, Stein; Barder, Helene; Hellvin, Tone & Lovdahl, H (2008). Neuropsychological and electrophysiological indices of neurocognitive dysfunction in bipolar II disorder. International Journal of Neuropsychopharmacology.  ISSN 1461-1457.  11, s 103- 103

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. aug. 2012 16:29 - Sist endret 23. mars 2020 14:45