Olav Mandt Vassend

Professor - Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Personlighet og personlighetsvurdering.
 • Helsepsykologi og psykobiologi (smerteforskning, subjektive helseplager, atferdsgenetikk).
 • Psykometri og anvendt statistikk.
 • Klinisk kommunikasjon.
 • Vitenskapsteori og filosofisk psykologi.

Undervisning 

 • Innføring i personlighetspsykologi, PSYC1204/PSY1101.
 • Profesjonsetikk, psykologrollen og klinisk kommunikasjon, PSYC1202.
 • Anvendt personlighetspsykologi, personlighetsorientert psykometri og metode, PSYC4500.

Bakgrunn

 • Utdannet cand. psychol. og cand. scient. ved Universitet i Oslo, dr. philos. i 1988 på en avhandling om psykobiologi og stress.
 • Var psykolog ved en spesialskole i 1980, senere ansatt som forskningsassistent, stipendiat (NFR) og vit. ass. ved Psykologisk institutt.
 • Professor i atferdsfag ved det Odontologiske fakultet 1988-2005.
 • Professor i personlighetspsykologi ved Psykologisk institutt 2005-

Samarbeid

 • Folkehelseinstituttet.
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Atferdsgenetikk
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 8. juli 2019 16:02