English version of this page

Strategiske mål

Psykologisk institutt har utarbeidet en overordnet strategi for perioden 2017-2019 og en kommunikasjonsplan for tilsvarende periode.

Strategi 2017-2019

PSI skal være en sentral bidragsyter i den psykologiske forskningsfronten.

PSI skal utvikle, forvalte og formidle kunnskap som kan komme til nytte i samfunnet.

PSI skal tilby psykologistudier av fremragende kvalitet og utdanne kandidater med høy og arbeidsrelevant kompetanse.

Kommunikasjonsplan for Psykologisk institutt

Psykologisk institutt kommuniserer aktivt med forskjellige målgrupper. Det overordnete målet med kommunikasjonsplanen er å formidle forskning og bygge instituttets omdømme.