English version of this page

Relasjonell grammatikk i sosial interaksjon

Om prosjektet

Mennesket er ultra-sosialt. Alle barn må lære, og alle må følge med på hvem som er venner og fiender, likemenn, over- og underordnede, og hvilke normer og handlinger disse relasjoner innebærer. Når må man dele (eller ikke), når må man vente på tur (eller ikke) og når bør man gi en ordre eller rette seg etter en (eller ikke). Slike relasjonelle regler spiller inn i all sosial interaksjon, men blir sjelden diskutert eksplisitt, og på forhånd, før vi samspiller med hverandre. Likevel anvender vi dem ofte sammen uten problemer, selv når vi skaper nye sosiale relasjoner. Hvordan vet vi hvordan, når, og hvor vi skal forholde oss til andre gjennom fellesskap, hierarki, og likhet; og hvilken rolle spiller relasjonelle motiver for hvordan våre liv utspiller seg?

Mål

Vi vil undersøke om vi koordinerer våre sosiale liv med en relasjonell grammatikk som blant annet består av;

1) Universelle, kjernerelasjoner - fellesskap, hierarki, og likhet - og hvordan de gjenkjennes tverrkulturelt

2) Medfødt eller tidlig utviklet forståelse av disse kjernerelasjoner (f.eks. forstår spedbarn, som ikke kan snakke, når noen har en konflikt, og regner de i så fall med at de store vinner over de små?)

3) En proto-syntaks til å forstå hvordan ulike grunnleggende relasjoner kan kombineres

Vi undersøker også:

4) Hvordan kjernerelasjoner implementeres neuralt

5) Hvordan individers relasjonelle oppfattelser, preferanser og motivasjon til å skape og inngå i felleskap, likhet og hierarkier ligger til grunn for mange politiske holdninger og fenomener - inkludert demokratiske utfordringer som fremmedangst og støtte for terror eller etnisk forfølgelse - samt psykisk og fysisk sykdom. Vi følger bla. 2000 dansker over 4 år og ser om deres relasjonelle profiler henger sammen med registerdata på hvordan det går i deres liv - bl.a. hvor syke eller sunne de er; om de begår kriminalitet; deres jobb og inntekt; og om de blir gift, skilt, eller får barn.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt) 2014 - 2020.

Publikasjoner

 • Jonas R. Kunst; Lotte Thomsen & John F. Dovidio (2019). Divided Loyalties: Perceptions of Disloyalty Underpin Bias Toward Dually-Identified Minority-Group Members. Journal of Personality and Social Psychology.  ISSN 0022-3514.  117, s 807- 838
 • Jonas R. Kunst; Nour Kteily & Lotte Thomsen (2019). “You Little Creep”: Evidence of Blatant Dehumanization of Short Groups. Social Psychology and Personality Science.  ISSN 1948-5506.  10, s 160- 171
 • Claire Nicole Prendergast; Nikolai Haahjem Eftedal; Alexander Gustav Fredriksen Ikonomeas; Aurora Brun; Håkon Huth & Marit Bredesen (2019). The Norwegian version of the five factor narcissism inventory for vulnerable narcissism and the grandiose narcissism subscale of indifference: Psychometric properties of the long‐ and short‐form versions. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  60, s 492- 500
 • Claire Nicole Prendergast (2019). Infant Understanding of Different Forms of Social Exclusion. Brain Sciences.  ISSN 2076-3425.  9
 • Jonas R. Kunst; John F. Dovidio & Lotte Thomsen (2019). Fusion with political leaders predicts willingness to persecute immigrants and political opponents. Nature Human Behaviour.  ISSN 2397-3374.  s 1- 13
 • Lotte Thomsen & Jennifer Sheehy-Skeffington (2019). Egalitarianism: Psychological and socio-ecological foundations. Current Opinion in Psychology.  ISSN 2352-250X.
 • Lotte Thomsen (2019). The Developmental Origins of Social Hierarchy: How infants and young children mentally represent and respond to power and status. Current Opinion in Psychology.  ISSN 2352-250X.
 • Thomas Haarklau Kleppestø; Nikolai Olavi Czajkowski; Olav Vassend; Espen Røysamb; Nikolai Haahjem Eftedal; Jennifer Sheehy-Skeffington; Jonas R. Kunst & Lotte Thomsen (2019). Correlations between social dominance orientation and political attitudes reflect common genetic underpinnings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.
 • Janis Heinrich Zickfeld; Jonas R. Kunst & Sigrid Møyner Hohle (2018). Too sweet to eat: Exploring the effects of cuteness on meat consumption. Appetite.  ISSN 0195-6663.  120, s 181- 195
 • Jonas R. Kunst; Beverly Karen Boos; Sasha Kimel; Milan Obaidi; Maor Shani & Lotte Thomsen (2018). Engaging in extreme activism in support of others’ political struggles: The role of politically motivated fusion with out-groups. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13
 • Milan Obaidi; Jonas R. Kunst; Nour Kteily; Lotte Thomsen & Jim Sidanius (2018). Living Under Threat: Mutual Threat Perception Drives Anti-Muslim and Anti-Western Hostility in the Age of Terrorism. European Journal of Social Psychology.  ISSN 0046-2772.  48, s 567- 584
 • Milan Obaidi; Robin Bergh; Jim Sidanius & Lotte Thomsen (2018). The Mistreatment of My People: Victimization by Proxy and Behavioral Intentions to Commit Violence Among Muslims in Denmark. Political Psychology.  ISSN 0162-895X.  39, s 577- 593
 • Jonas R. Kunst; Sasha Kimel; Maor Shani; Ramzi Alayan & Lotte Thomsen (2018). Can Abraham Bring Peace? The Relationship Between Acknowledging Shared Religious Roots and Intergroup Conflict. Psychology of Religion and Spirituality.  ISSN 1941-1022.
 • Ashley J. Thomas; Lotte Thomsen; Angela F. Lukowski; Meline Abramyan & Barbara W. Sarnecka (2018). Toddlers prefer those who win but not when they win by force. Nature Human Behaviour.  ISSN 2397-3374.  2, s 662- 669
 • Lotte Thomsen & Jennifer Sheehy-Skeffington (2018). A theory of how evolved psychology underpins attitudes towards societal economics must go beyond exchanges and averages. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.
 • Lotte Thomsen; Milan Obaidi & Robin Bergh (2018). They Think We Are a Threat to Their Culture”: Meta-Cultural Threat Fuels Willingness and Endorsement of Extremist Violence against the Cultural Outgroup. International Journal of Conflict and Violence.  ISSN 1864-1385.
 • Lotte Thomsen & Alan P. Fiske (2018). Communal Sharing/Identity Fusion Does Not Require Reflection on Episodic Memory of Shared Experience, or Trauma - and Usually Generates Kindness. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.
 • Jonas R. Kunst; Fischer Ronald; Jim Sidanius & Lotte Thomsen (2017). Preferences for group dominance track and mediate the effects of macro-level social inequality and violence across societies. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  114, s 5407- 5412
 • Ingvild Haugen & Jonas R. Kunst (2017). A two-way process? A qualitative and quantitative investigation of majority members’ acculturation. International Journal of Intercultural Relations.  ISSN 0147-1767.  60, s 67- 82
 • Marie Helene Eikemo; Guido Biele; Frode Willoch; Lotte Thomsen & Siri Leknes (2017). Opioid modulation of value-based decision-making in healthy humans. Neuropsychopharmacology.  ISSN 0893-133X.  42, s 1833- 1840
 • Ole Jørgen Johansson & Jonas R. Kunst (2017). Explaining prejudice toward the mentally ill: A test of sociopolitical, demographic, and socioeconomic factors. Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 0021-9029.  47, s 682- 695
 • Jonas R. Kunst; Nour Kteily & Lotte Thomsen (2017). “You Little Creep”: Evidence of Blatant Dehumanization of Short Groups. Social Psychology and Personality Science.  ISSN 1948-5506.
 • Jonas R. Kunst; Talieh Sadeghi; Hajra Tahir; David Lackland Sam & Lotte Thomsen (2016). The vicious circle of religious prejudice: Islamophobia makes the acculturation attitudes of majority and minority members clash. European Journal of Social Psychology.  ISSN 0046-2772.  46, s 249- 259
 • Sasha Kimel; R. Huesmann; Jonas R. Kunst & Eran Halperin (2016). Living in a Genetic World: How Learning About Interethnic Genetic Similarities and Differences Affects Peace and Conflict. Personality and Social Psychology Bulletin.  ISSN 0146-1672.  42, s 688- 700
 • Jonas R. Kunst & Sigrid Hohle (2016). Meat eaters by dissociation: How we present, prepare and talk about meat increases willingness to eat meat by reducing empathy and disgust. Appetite.  ISSN 0195-6663.  105, s 758- 774
 • Jonas R. Kunst & Lotte Thomsen (2015). Prodigal Sons: Dual Abrahamic Categorization Mediates the Detrimental Effects of Religious Fundamentalism on Christian–Muslim Relations. The international journal for the psychology of religion.  ISSN 1050-8619.  25, s 293- 306
 • Jonas R. Kunst; Lotte Thomsen; David Lackland Sam & John W. Berry (2015). “We Are in This Together”: Common Group Identity Predicts Majority Members’ Active Acculturation Efforts to Integrate Immigrants. Personality and Social Psychology Bulletin.  ISSN 0146-1672.  41, s 1438- 1453
 • Jonas R. Kunst; Lotte Thomsen & David Lackland Sam (2014). Late Abrahamic reunion? Religious fundamentalism negatively predicts dual Abrahamic group categorization among Muslims and Christians. European Journal of Social Psychology.  ISSN 0046-2772.  44, s 337- 348
 • Lotte Thomsen & Susan Carey (2013). Core Cognition of Social Relations, I: Susan A. Gelman & Banaji Mahzarin R. (red.),  Navigating the Social World: What infants, children and other species can teach us.  Oxford University Press.  ISBN 9780199890712.  1.4.  s 17 - 23
 • Hans IJzerman; Johan Karremans; Lotte Thomsen & Thomas Schubert (2013). Caring for sharing: How attachment styles modulate communal cues of physical warmth. Social Psychology.  ISSN 1864-9335.  44, s 160- 166

Se alle arbeider i Cristin

 • Oda Eidjar; Erik Kjos Fonn; Joakim Haugane Zahl & Lotte Thomsen (2019). Seeking out the majority: Preverbal expectations whether third parties will join the larger group.
 • Lotte Thomsen (2019). Innate Building-blocks of Political Psychology.
 • Erik Kjos Fonn; Joakim Haugane Zahl; Oda Eidjar & Lotte Thomsen (2019). Early-developing Coalitional Preferences: Most male, but not female, pre-verbal infants and pre-schoolers prefer members of larger groups..
 • Joakim Haugane Zahl; Erik Kjos Fonn; Oda Eidjar & Lotte Thomsen (2019). Return the Favor: Preverbal Infants Represent Direct Reciprocity under Resource Scarcity.
 • Joakim Haugane Zahl; Erik Kjos Fonn; Oda Eidjar & Lotte Thomsen (2019). Return the Favor: Preverbal Infants Represent Direct Reciprocity under Resource Scarcity,.
 • Erik Kjos Fonn; Joakim Haugane Zahl; Oda Eidjar & Lotte Thomsen (2019). Early-developing Coalitional Preferences: Most male, but not female, pre-verbal infants and pre-schoolers prefer members of larger groups.
 • Thomas Haarklau Kleppestø; Nikolai Olavi Czajkowski; Olav Vassend; Espen Røysamb; Nikolai Haahjem Eftedal; Jonas R. Kunst; Jennifer Sheehy-Skeffington & Lotte Thomsen (2019). Social dominance orientation has both genetic and unique environmental influences, but only genetic pleiotropy accounts for its correlation with political attitudes..
 • Nikolai Haahjem Eftedal; Thomas Haarklau Kleppestø; Espen Røysamb; Olav Vassend; Eivind Ystrøm & Lotte Thomsen (2019). Moral opportunism: A unique genetic grounding associates lesser guilt from perpetrating injustice with greater sensitivity to being the victim of it..
 • Lotte Thomsen; Erik Kjos Fonn; Joakim Haugane Zahl; Oda Eidjar & Susan Carey (2019). The structure of dominance: Preverbal infants map pyramidal position to social dominance..
 • Lotte Thomsen (2018). Innate Relational Representations and Motives.
 • Lotte Thomsen; Joakim Haugane Zahl; Erik Kjos Fonn & Victoria de Born (2018). Preschoolers use gratitude as a cue for future altruism..
 • Thomas H. Kleppestø; Nikolai Olavi Czajkowski; Olav Vassend; Espen Røysamb; Jonas R. Kunst & Lotte Thomsen (2017). Preferring domination or egalitarianism: Genetic and environmental structure of Social Dominance Orientation.
 • Lotte Thomsen (2017). Core Relational Cognition.
 • Claire Nicole Prendergast & Lotte Thomsen (2017). ‘Selvations’ in Social Motivation. Social justice research.  ISSN 0885-7466.  30, s 1- 8
 • Ashley J. Thomas; Meline Abramyan; Angela Lukowski & Lotte Thomsen (2016). Preferring the Mighty to the Meek: Toddlers Prefer Novel Dominant Agents.
 • Lotte Thomsen; Milan Obaidi; Jennifer Sheehy-Skeffington; Nour Kteily & Jim Sidanius (2014). Individual differences in relational motives interact with the political context to produce terrorism and terrorism-support. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  37, s 377- 378

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2016 14:33 - Sist endret 16. okt. 2017 19:39

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere