English version of this page

Relasjonell grammatikk i sosial interaksjon (avsluttet)

Om prosjektet

Mennesket er ultra-sosialt. Alle barn må lære, og alle må følge med på hvem som er venner og fiender, likemenn, over- og underordnede, og hvilke normer og handlinger disse relasjoner innebærer. Når må man dele (eller ikke), når må man vente på tur (eller ikke) og når bør man gi en ordre eller rette seg etter en (eller ikke). Slike relasjonelle regler spiller inn i all sosial interaksjon, men blir sjelden diskutert eksplisitt, og på forhånd, før vi samspiller med hverandre. Likevel anvender vi dem ofte sammen uten problemer, selv når vi skaper nye sosiale relasjoner. Hvordan vet vi hvordan, når, og hvor vi skal forholde oss til andre gjennom fellesskap, hierarki, og likhet; og hvilken rolle spiller relasjonelle motiver for hvordan våre liv utspiller seg?

Mål

Vi vil undersøke om vi koordinerer våre sosiale liv med en relasjonell grammatikk som blant annet består av;

1) Universelle, kjernerelasjoner - fellesskap, hierarki, og likhet - og hvordan de gjenkjennes tverrkulturelt

2) Medfødt eller tidlig utviklet forståelse av disse kjernerelasjoner (f.eks. forstår spedbarn, som ikke kan snakke, når noen har en konflikt, og regner de i så fall med at de store vinner over de små?)

3) En proto-syntaks til å forstå hvordan ulike grunnleggende relasjoner kan kombineres

Vi undersøker også:

4) Hvordan kjernerelasjoner implementeres neuralt

5) Hvordan individers relasjonelle oppfattelser, preferanser og motivasjon til å skape og inngå i felleskap, likhet og hierarkier ligger til grunn for mange politiske holdninger og fenomener - inkludert demokratiske utfordringer som fremmedangst og støtte for terror eller etnisk forfølgelse - samt psykisk og fysisk sykdom. Vi følger bla. 2000 dansker over 4 år og ser om deres relasjonelle profiler henger sammen med registerdata på hvordan det går i deres liv - bl.a. hvor syke eller sunne de er; om de begår kriminalitet; deres jobb og inntekt; og om de blir gift, skilt, eller får barn.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt) 2014 - 2020.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjos Fonn, Erik; Haugane Zahl, Joakim; Eidjar, Oda & Thomsen, Lotte (2019). Early-developing Coalitional Preferences: Most male, but not female, pre-verbal infants and pre-schoolers prefer members of larger groups.
 • Eidjar, Oda; Kjos Fonn, Erik; Haugane Zahl, Joakim & Thomsen, Lotte (2019). Seeking out the majority: Preverbal expectations whether third parties will join the larger group.
 • Thomsen, Lotte; Kjos Fonn, Erik; Haugane Zahl, Joakim; Eidjar, Oda & Carey, Susan (2019). The structure of dominance: Preverbal infants map pyramidal position to social dominance.
 • Eftedal, Nikolai Haahjem; Kleppestø, Thomas Haarklau; Røysamb, Espen; Vassend, Olav; Ystrøm, Eivind & Thomsen, Lotte (2019). Moral opportunism: A unique genetic grounding associates lesser guilt from perpetrating injustice with greater sensitivity to being the victim of it.
 • Thomsen, Lotte (2019). Innate Building-blocks of Political Psychology.
 • Haugane Zahl, Joakim; Kjos Fonn, Erik; Eidjar, Oda & Thomsen, Lotte (2019). Return the Favor: Preverbal Infants Represent Direct Reciprocity under Resource Scarcity.
 • Haugane Zahl, Joakim; Kjos Fonn, Erik; Eidjar, Oda & Thomsen, Lotte (2019). Return the Favor: Preverbal Infants Represent Direct Reciprocity under Resource Scarcity,
 • Kjos Fonn, Erik; Haugane Zahl, Joakim; Eidjar, Oda & Thomsen, Lotte (2019). Early-developing Coalitional Preferences: Most male, but not female, pre-verbal infants and pre-schoolers prefer members of larger groups.
 • Kleppestø, Thomas Haarklau; Czajkowski, Nikolai Olavi; Vassend, Olav; Røysamb, Espen; Eftedal, Nikolai Haahjem & Kunst, Jonas R. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Social dominance orientation has both genetic and unique environmental influences, but only genetic pleiotropy accounts for its correlation with political attitudes.
 • Thomsen, Lotte; Haugane Zahl, Joakim; Kjos Fonn, Erik & de Born, Victoria (2018). Preschoolers use gratitude as a cue for future altruism.
 • Thomsen, Lotte (2018). Innate Relational Representations and Motives.
 • H. Kleppestø, Thomas; Czajkowski, Nikolai Olavi; Vassend, Olav; Røysamb, Espen; R. Kunst, Jonas & Thomsen, Lotte (2017). Preferring domination or egalitarianism: Genetic and environmental structure of Social Dominance Orientation.
 • Prendergast, Claire Nicole & Thomsen, Lotte (2017). ‘Selvations’ in Social Motivation . Social justice research. ISSN 0885-7466. 30(3), s. 1–8. doi: 10.1007/s11211-017-0289-y.
 • Thomsen, Lotte (2017). Core Relational Cognition.
 • Thomas, Ashley J.; Abramyan, Meline; Lukowski, Angela & Thomsen, Lotte (2016). Preferring the Mighty to the Meek: Toddlers Prefer Novel Dominant Agents.
 • Thomsen, Lotte; Obaidi, Milan; Sheehy-Skeffington, Jennifer; Kteily, Nour & Sidanius, Jim (2014). Individual differences in relational motives interact with the political context to produce terrorism and terrorism-support. Behavioral and Brain Sciences. ISSN 0140-525X. 37(4), s. 377–378. doi: 10.1017/S0140525X13003579.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2016 14:33 - Sist endret 4. juli 2022 12:25

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere