Personlighet og plager

Om prosjektet

Vi søker deltakere fra et bredt spekter av befolkningen til å delta i ulike deler av datainnsamlingen. Vi søker personer fra den generelle befolkningen (representative utvalg), personer som går i behandling i psykisk helsevern, studenter både i profesjonsutdanning og annen utdanning, psykologer og psykiatere, samt innsatte i fengsler. Sammensetningen av testene og betingelsene du skal svare under vil variere noe etter gruppe du tilhører og hvilke delprosjekter som er aktuelle akkurat nå. Du vil bli bedt om å svare ærlig på noe, og i noen tilfeller (tilfeldig tildeling) vil du få instrukser for hvordan du enten skal dekke til problemer eller simulere problemer på en eller flere tester.

Delta her

Mål

PoP-prosjektet jobber mot fire målsettinger basert på en felles datainnsamling. Det første målet er å utvikle nye, gode vurderingsmetoder på norsk med norsk normgrunnlag: Dark Core Inventory (DCI) for mørke personlighetstrekk, IPIP-NEO-120 for vurdering av femfaktormodellen og IoP-29 for vurdering av simulering av psykiske lidelser og kognitiv svikt. Ungdomsversjonen av Personality Assessment Inventory, PAI-A, vil bli oversatt i samarbeid med Hogrefe forlag. Det andre målet er å samle normdata til disse metodene for å oppfylle kravene til gode psykometriske egenskaper for forsvarlig bruk i Norge. Det tredje målet er å undersøke hvor robuste disse metodene er mot fordreining av svar, både i form av tildekking av psykiske plager og lidelser, og overdrivelse og ren simulering av psykiske lidelser og kognitiv svikt. Dette er viktig i sammenhenger slik som i barnefordeling, søknader om ytelser og i straffesaker. Det fjerde målet er å bruke innsamlede data til å gjøre analyser av sammenhenger mellom et utvidet sett av personlighetstrekk og trekkmodeller for psykiske lidelser. 

Publisert 16. mars 2021 11:50 - Sist endret 16. mars 2021 11:50

Kontakt

Prosjektleder Cato Grønnerød