Kristin Gustavson

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Kristin Gustavson
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 24C Bygg D 0473 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Prenatale risikofaktorer for psykiske lidelser

 • Personlighet

 • Positiv psykologi

 • Angst og depresjon

 • Kvantitativ metode

Undervisning

PSYC4500 – Personlighetspsykologi

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II/timelærer PSI fra 2014

 • Forsker, Nasjonal Folkehelseinstitutt, fra 2012

 • Doktorgradsstipendiat, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 2009-2012

 • Klinisk psykolog 2002-2009

Emneord: Personlighetspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Aase, Heidi; Lønnum, Kyrre; Sørlie, Mari-Anne; Hagen, Kristine Amlund; Gustavson, Kristin & Utgarden, Inger-Hege (2020). Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nes, Ragnhild Bang; Nilsen, Thomas Sevenius; Hauge, Lars Johan; Eilertsen, Maja; Gustavson, Kristin; Aarø, Leif Edvard & Røysamb, Espen (red.) (2020). Livskvalitet i Norge. Fra nord til sør.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 548- 548 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Ask, Helga; Hannigan, Laurie; Davies, Neil; Gustavson, Kristin; Biele, Guido; Richardson, Thomas; Cornish, Rosie; Corfield, Elizabeth; Askeland, Ragna Bugge; Tesli, Martin Steen; Tilling, Kate; Davey Smith, George; Magnus, Per; Reichborn-Kjennerud, Ted & Havdahl, Alexandra (2019). Exploring the Associations Between Health-Related Polygenic Scores and Participation in the Norwegian Mother and Child Pregnancy Cohort (MoBa).
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom A.; Hannigan, Laurie; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrom, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children..
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 544- 544 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrom, Eivind (2019). Intergenerational Associations between Parental Socioneconomic Status and Child ADHD.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 534- 534 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Ystrøm, Eivind; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Rijsdijk, Fruhling; Gustavson, Kristin; Ask, Helga; Reichborn-Kjennerud, Ted & Mcadams, Tom (2018). Assortative mating and intergenerational transmission of ADHD.
 • Ystrøm, Eivind; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Rijsdijk, Fruhling; Gustavson, Kristin; Ask, Helga; Reichborn-Kjennerud, Ted & Mcadams, Tom (2018). Assortative mating and intergenerational transmission of ADHD. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  48(6), s 524- 524
 • Torvik, Fartein Ask; Ystrom, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Tambs, Kristian; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Correspondence between common mental disorders assessed in diagnostic interviews and health registries: Implications for genetic studies.
 • Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Susser, Ezra; Davey Smith, George; Stoltenberg, Camilla; Surén, Pål; Håberg, Siri Eldevik; Hornig, Mady; Lipkin, W. Ian; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Acetaminophen exposure in pregnancy and offspring ADHD: familial risk and confounding by indication.
 • Ørstavik, Ragnhild; Gustavson, Kristin; Rohrer-Baumgartner, Nina; Biele, Guido; Furu, Kari; Karlstad, Øystein; Reichborn-Kjennerud, Ted; Borge, Tiril Cecilie & Aase, Heidi (2016). ADHD i Norge: en statusrapport. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2016:4.
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Gustavson, Kristin; Schjølberg, Synnve; Eriksen, Willy Bjarne; Mjaaland, Siri; Håberg, Siri Eldevik & Hungnes, Olav (2015). Prenatal influenza A H1N1 pdm09 (‘swine flu') infection or vaccination and child cognitive development.
 • Engvik, Maria; Evensen, Laura Aniko; Gustavson, Kristin; Jin, Fufen; Johansen, Rune; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve; Wang, Mari Vaage & Aase, Heidi (2014). Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2014:1.
 • Ratib, Lekhal; Vartun, Marika; Gustavson, Kristin Brun; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage & Schjølberg, Synnve (2013). Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet : beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene.
 • Skipstein, Anni; Gustavson, Kristin Brun; Sanson, Ann; Nærde, Ane; Karevold, Evalill Bølstad & Mathiesen, Kristin S. (2013). The relationship between symptoms of depression and anxiety and temperament. A longitudinal study of mothers.
 • Nilsen, Wendy; Gustavson, Kristin Brun; Røysamb, Espen; Kjeldsen, Anne & Karevold, Evalill Bølstad (2012). A prospective examination of gender-specific pathways from maternal distress and childhood problem behaviors to adolescent depressive symptoms(Poster presentation).
 • Nilsen, Wendy; Skipstein, Anni & Gustavson, Kristin Brun (2012). Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: konsekvenser for barn og unge. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2012:2. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen; Gustavson, Kristin Brun & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2011). Prospective associations between social competence and adolescent depressive symptoms (Oral presentation).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. nov. 2016 08:30 - Sist endret 14. okt. 2020 11:50