Kristin Gustavson

Bilde av Kristin Gustavson
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Kvantitativ metode

 • Personlighet

 • Positiv psykologi

 • Prenatale risikofaktorer for psykiske lidelser

 • Angst og depresjon

Undervisning

PSYC4500 – Personlighetspsykologi

PSYC3220 - Personlighetspsykologi

PSYC2231 - Biologisk psykologi og genetikk

 

Bakgrunn

 • Forsker, Nasjonal Folkehelseinstitutt, 2012 - 2020

 • Førsteamanuensis II PSI 2015-2020

 • Doktorgradsstipendiat, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 2009-2012

 • Psykolog i psykisk helsevern og i NAV 2002-2009

Emneord: Personlighetspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Aase, Heidi; Lønnum, Kyrre; Sørlie, Mari-Anne; Hagen, Kristine Amlund; Gustavson, Kristin & Utgarden, Inger-Hege (2020). Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nes, Ragnhild Bang; Nilsen, Thomas Sevenius; Hauge, Lars Johan; Eilertsen, Maja; Gustavson, Kristin; Aarø, Leif Edvard & Røysamb, Espen (red.) (2020). Livskvalitet i Norge. Fra nord til sør.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 548- 548 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Ask, Helga; Hannigan, Laurie; Davies, Neil; Gustavson, Kristin; Biele, Guido; Richardson, Thomas; Cornish, Rosie; Corfield, Elizabeth; Askeland, Ragna Bugge; Tesli, Martin Steen; Tilling, Kate; Davey Smith, George; Magnus, Per; Reichborn-Kjennerud, Ted & Havdahl, Alexandra (2019). Exploring the Associations Between Health-Related Polygenic Scores and Participation in the Norwegian Mother and Child Pregnancy Cohort (MoBa).
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom A.; Hannigan, Laurie; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrom, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children..
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 544- 544 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrom, Eivind (2019). Intergenerational Associations between Parental Socioneconomic Status and Child ADHD.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 534- 534 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Ystrøm, Eivind; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Rijsdijk, Fruhling; Gustavson, Kristin; Ask, Helga; Reichborn-Kjennerud, Ted & Mcadams, Tom (2018). Assortative mating and intergenerational transmission of ADHD.
 • Ystrøm, Eivind; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Rijsdijk, Fruhling; Gustavson, Kristin; Ask, Helga; Reichborn-Kjennerud, Ted & Mcadams, Tom (2018). Assortative mating and intergenerational transmission of ADHD. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  48(6), s 524- 524
 • Torvik, Fartein Ask; Ystrom, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Tambs, Kristian; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Correspondence between common mental disorders assessed in diagnostic interviews and health registries: Implications for genetic studies.
 • Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Susser, Ezra; Davey Smith, George; Stoltenberg, Camilla; Surén, Pål; Håberg, Siri Eldevik; Hornig, Mady; Lipkin, W. Ian; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Acetaminophen exposure in pregnancy and offspring ADHD: familial risk and confounding by indication.
 • Ørstavik, Ragnhild; Gustavson, Kristin; Rohrer-Baumgartner, Nina; Biele, Guido; Furu, Kari; Karlstad, Øystein; Reichborn-Kjennerud, Ted; Borge, Tiril Cecilie & Aase, Heidi (2016). ADHD i Norge: en statusrapport. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2016:4. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Borren, Ingrid; Tambs, Kristian; Gustavson, Kristin; Schjølberg, Synnve; Eriksen, Willy Bjarne; Mjaaland, Siri; Håberg, Siri Eldevik & Hungnes, Olav (2015). Prenatal influenza A H1N1 pdm09 (‘swine flu') infection or vaccination and child cognitive development.
 • Engvik, Maria; Evensen, Laura Aniko; Gustavson, Kristin; Jin, Fufen; Johansen, Rune; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve; Wang, Mari Vaage & Aase, Heidi (2014). Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2014:1.
 • Ratib, Lekhal; Vartun, Marika; Gustavson, Kristin Brun; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage & Schjølberg, Synnve (2013). Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet : beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene.
 • Skipstein, Anni; Gustavson, Kristin Brun; Sanson, Ann; Nærde, Ane; Karevold, Evalill Bølstad & Mathiesen, Kristin S. (2013). The relationship between symptoms of depression and anxiety and temperament. A longitudinal study of mothers.
 • Nilsen, Wendy; Gustavson, Kristin Brun; Røysamb, Espen; Kjeldsen, Anne & Karevold, Evalill Bølstad (2012). A prospective examination of gender-specific pathways from maternal distress and childhood problem behaviors to adolescent depressive symptoms(Poster presentation).
 • Nilsen, Wendy; Skipstein, Anni & Gustavson, Kristin Brun (2012). Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: konsekvenser for barn og unge. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2012:2. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen; Gustavson, Kristin Brun & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2011). Prospective associations between social competence and adolescent depressive symptoms (Oral presentation).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. nov. 2016 08:30 - Sist endret 18. jan. 2021 09:08